Представители на Коалиция HPV проф. д-р Радка Аргирова - председател на Българското дружество по медицинска вирусология и д-р Момчил Баев - основател на Фондация „Астра Форум“ входираха отворено писмо в ученическа раница до Министерство на здравеопазването и всички здравни институции с настояване за действаща политика за ваксинопрофилактика в България. Символичното послание е за по-голяма грижа към здравето на децата. С това се дава старт на информационната кампания на коалицията „Защити бъдещето им!“.

 

Мисията на експертната, неправителствена Коалиция HPV е преди всичко превенция на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус (ЧПВ/HPV). Затова Коалицията изисква от здравното министерство да се ускори Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, която се изпълнява едва 1% до 3%.  


 

„Глобалната цел на СЗО за елиминиране през 2030 г. на ЧПВ, причиняващ рак на маточната шийка и други ракови заболявания при двата пола, изглежда недостижима за нашата страна, ако не се вземат спешни мерки за повишаване на ваксиналното покритие в България. Това е възможно само при поставяне на краткосрочни цели и стъпки, които да спомогнат за ваксинопрофилактиката, и ангажираност на здравните власти към проблема“, се казва в писмото.

 

Коалиция HPV призовава за промени в краткосрочен план, които да гарантират постигането на годишни цели за ваксинално покритие при момичета от 9 до 14 години: 15% през първата година; 25% през втората ; 35% през третата. Според експертите от  заложените цели могат да се достигнат, ако се проследяват регулярно, като се обявяват постигнатите резултати и се предвидят стимули за изпълнителите на здравна дейност. Една от възможностите е изравняването на заплащането за поставяне на задължителни и на препоръчителни ваксини, тъй като това е изключително важно за общественото здраве. 

 

От Коалиция HPV настояват за стартиране на национална информационна кампания за превенция на свързаните с HPV заболявания от Министерство на здравеопазването, за кампании на регионалните здравни инспекции и/или кампании за информираност на подрастващите в училищата, съвместно с Министерство на образованието.

 

Препоръка на експертите е да се промотира моделът на ваксинации през целия живот.

 

От коалицията очакват насрочване на среща в 30-дневен срок с цел поемане на ангажименти от отговорните лица и постигане на краткосрочни цели по отношение на HPV ваксинопрофилактиката.