На 15 април 2011 г. екипът на Клиника по Урология към УМБАЛ „Александровска” тържествено ще отпразнува 50 години от създаването на Клиниката и 60 години от основаването на Катедрата по Урология при МФ на Медицински университет, София.


Историята на университетската Урологична клиника е свързана с паметни за родната ни медицина събития. През 1969 г. в клиниката е извършена първата в България бъбречна трансплантация. От 1976 г. към нея функционира единствената до момента в страната Лаборатория за качествен химичен анализ на бъбречни, уретерни и мехурни конкременти чрез дериватографски и поляризационно-микроскопски аналитични методи.


През 1986 г. започва да функционира първия литотриптер в страната. В клиниката са въведени повечето диагностични и терапевтични методи в урологията, в т.ч. трансуретрална хирургия, лазертерапия, биполярна резекция, стентиране и др.Приоритет в развитието на университетската Урологична клиника е въвеждането и прилагането на съвременните диагностични и терапевтични методи в урологията – екстракорпорална и лазерна литотрипсия, фотодинамична диагностика и лазертерапия на тумори, съвременни реконструктивни хирургични методи при обструкции на долни пикочни пътища и тумори на урогенеталната система, лапароскопска хирургия, брахитерапия при карцином на простатната жлеза, трансплантация на бъбреци при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност и др.


Исторически данни:

  • През 1935 г. у нас е създадено първото урологично отделение към Катедрата по хирургия (сега ІІ-ра хирургия на Александровска болница) на МУ – София с ръководител проф. Владимир Томов;
  • Първата Катедра по урология в България е създадена на 17.12.1951 г. в ИСУЛ (Институт за следдипломно усъвършенстване на лекари) с ръководител проф. Антон Червенаков. Тя е първото официално държавно научно звено, в което българските уролози получават знания и придобиват специалност;
  • Първата самостоятелна Клиника по Урология на ВМИ – София (в Александровска болница) е създадена на 06.02.1961 г. с ръководител проф. д-р Стоян Ламбрев;
  • Със създаването на Медицинска Академия през 1972 г., Катедрата по Урология в ИСУЛ и Клиниката по Урология в Александровска болница се обединяват в единна Катедра по Урология, която се преименува в Научен институт по урология, нефрология, хемодиализа и трансплантация (НИНУХТ).


В съвременния си вид Клиниката по Урология съществува от 1999 г. и е структурирана по следния начин:

  • Отделение по Обща урология с направления по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия; лапароскопска хирургия;
  • Отделение по Нефролитиаза с две уникални звена - направление андрология; детска и реконструктивна урология;
  • Отделение по Онкоурология;
  • Отделение по Бъбречна трансплантация;
  • Операционен блок.

 

С програмата на събитието, подготвено по повод 50 години от създаването на Клиниката по урология към "Александровска" болница, може да се запознаете тук.