Клиниката по ендокринология в Пловдив започва целенасочено наблюдение на пациенти, които страдат от болести на обмяната, и са прекарали ковид-19.

 

Предвижда се това да стане от есента, съобщи началникът на Клиниката по ендокринология към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив проф. Мария Орбецова.


 

За целта ще бъде изработен специален въпросник с въвеждане на точни критерии и детайлна информация за време, вид и тежест на прекараната инфекция. Клиничното наблюдение ще се извършва над хоспитализирани в клиниката пациенти със захарен диабет, затлъстяване, заболявания на щитовидната, надбъбречните и половите жлези, както и при нарушения на хипоталамо-хипофизната ос. Ще бъдат взети под внимание и съпътстващите им заболявания.

 

„Необходимо ни е да съберем тези данни, за да се действа целенасочено. При тези пациенти рискът от усложнения на хроничните заболявания е голям. Например, диабетиците не се разболяват по-често от коронавирус, но при тях е по-тежко протичането на инфекцията“, обясни проф. д-р Мария Орбецова. Тя добави, че ще се направи оценка на последствията от ковид-19 и при останалите най-масови и социално значими заболявания, сред които са метаболитният синдром и нарушенията на щитовидната жлеза.

 

На базата на събраните данни и съответните изводи ще се изработи стратегия за работа – кои показатели да се проследяват и как най-правилно да се реагира. Ще се търсят също предразполагащи фактори и възможности за протекция на т. нар. пост-ковид-19 синдром.

 

30-40% от общо 185 пациенти със захарен диабет, постъпили за лечение в Клиниката по ендокринология и болести в Пловдив през първите 6 месеца на 2021 г., са с влошено състояние след прекаран ковид-19 или с последствия от лечение с глюкокортикостероиди.

 

За една година има над 30 случая с подостър вирусен тиреоидит, следствие на SARS CoV-2. „За останалите по-редки ендокринни заболявания нямаме база за заключения поради наблюдение върху незначителен брой случаи“, уточни проф. Орбецова.

 

Наблюденията сочат, че ковид-19 засяга панкреаса в различна степен – от поява на тежък остър панкреатит до хронично покачване на кръвната захар дори и при болни без диагностициран до момента захарен диабет. Затова в Клиниката обсъждат измерването на кръвната захар да бъде включено като скринингово изследване при всички пациенти с прекарана вирусна инфекция.

 

Сам по себе си захарният диабет представлява рисков фактор за развитието на всякакви вирусни и бактериални инфекции, включително пневмонии и септични усложнения, смятат ендокринолозите.

 

В хода на пандемията се установи, че лицата със захарен диабет тип 1 и тип 2 при заразяване с коронавирус са с по-висок риск от тежко протичане, хоспитализация и лечение в интензивно отделение в сравнение с останалата част от населението, коментира проф. Мария Орбецова. По думите й диабетиците са средно с 50% по-застрашени от фатален изход при заразяване с ковид-19. Същевременно захарният диабет е тясно свързан със сърдечносъдовите заболявания, което допринася също за повече усложнения и по-голяма смъртност.

 

Според нея стриктно трябва да се следят гликемичните показатели, за да се ограничи развитието на усложнения, като диабетна кетоацидоза и хипергликемична некетогенна хиперосмоларна кома.

 

Утежняващи фактори за протичането на инфекцията с коронавирус при захарен диабет са характерните за заболяването усложнения – нефропатия, макроангиопатия, невропатия и невровегетопатия. Състоянието на пациентите може още повече да се усложни от евентуалната провокирана от коронавируса миокардна увреда и последваща сърдечна недостатъчност.

 

Затлъстяването е друг рисков фактор за тежко протичащи инфекции, смята проф. Орбецова. При повечето хора то е съпроводено от инсулинова резистентност и развитие на метаболитен синдром, представляващ съчетание от повишена обиколка на талията, нарушения в обмяната на въглехидратите и мазнините и артериална хипертония. Хората със захарен диабет тип 2 често са с висок индекс на телесна маса, което внася допълнителни рискове.

 

Наднорменото тегло се свързва и с ниска физическа активност, което от своя страна повишава инсулиновата резистентност, а това е свързано с нарушаване на нормалния имунен отговор и по-голяма опасност от развитие на цитокинова буря, каквато често се наблюдава при вирусната инфекция.

 

Затлъстяването и инфекцията с ковид-19 са независими едно от друго състояния с повишен риск от тромбози, които взаимно се усилват. Индексът на телесна маса е определящ фактор за белодробните обеми и капацитети, както и за оксигенацията по време на механична вентилация. Поради това с покачването на теглото нараства рискът от постъпване в интензивно отделение и започване на механична вентилация при инфекция с коронавирус, смятат ендокринолозите на УМБАЛ „Св. Георги“.

 

По отношение на пациентите със заболявания на щитовидната жлеза, преболедували Ковид-19, е необходимо продължително проследяване на дългосрочните последствия. Те са сериозни, защото коронавирусните частици директно могат да инфектират периферните ендокринни тъкани и да предизвикат клетъчна увреда или клетъчна смърт, смята проф. Орбецова.

 

Като член на Експертния съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването, тя препоръчва ваксиниране срещу ковид-19 при пациентите със стабилни ендокринни заболявания и посочва, че ползите от имунизирането далеч надхвърлят евентуални рискове.