Стойността на клиничната пътека за коронавирус ще бъде 1200 лв. Увеличението е почти двойно и влиза в сила от август. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плаща за пътеката 1200 лева, като в тази сума влиза и стойността на PCR тестовете за пациентите, които постъпват в болница. За това се договориха преди дни Българският лекарски съюз (БЛС) и Здравната каса, съобщи БНР.


Няколко са важните акценти, по които беше постигнато споразумение, съобщи председателят на Надзорния съвет на Здравноосигурителната каса зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева. „Увеличение на цената на всички инфекциозни клинични пътеки. Решихме, че увеличението ще доведе до възможност в инфекциозните клиники да се лекуват комплексно COVID-болни и болни с други заболявания. Екипите на инфекциозните клиники са натоварени с по-голям обем дейност“.


С увеличаването на цените на се цели и подобряване на алгоритъма за лечение в болниците в ситуация на епидемия от коронавирус, а се дава право на по-точна преценка на лекарите в кой период пациентите да бъдат хоспитализирани и дехоспитализирани от лечебните заведения, като се допускат различни възможности, когато пациентът няма остро състояние, да може да бъде хоспитализиран и насочен за карантина в домашни условия. Дава се възможност за повече гъвкавост за лечение на пациентите с коронавирус в болнични условия. Увеличение предстои на клиничната пътека и за нормално раждане. Всички клинични пътеки, извън инфекциозните, също ще бъдат увеличени с определени проценти, които предстои да бъдат уточнени. Така лекарите ще имат достатъчно средства да плащат за PCR тестове на своите пациенти, ако това се наложи. 


По спорния напоследък казус - кой трябва да заплаща PCR тестовете на пациентите при постъпване в болница, разговорите ще продължат, но е постигната принципна договореност.


„Различните болници имат различна политика. Нормално е да искаме да защитим медицинския персонал. След разговорите се постигна съгласие, че най-добрият механизъм, за да бъдат обхванати всички пациенти, е цената на клиничната пътека да бъде променена по такъв начин, че да осигури повишения разход за защитни средства и някакъв начин за тестване на пациента. Няма как да има универсално правило, защото всяка болница има своя политика“, заяви зам.-председателят на лекарския съюз проф. Николай Габровски.


Категорично обаче болниците нямат право да изискват от пациентите сами да си направят тест при постъпване за лечение, потвърди Жени Начева.