За връщане на правото на българските граждани за равен достъп до здравеопазването, се обяви министър Кирил Ананиев по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване. Тя бе свикана в рамките на обсъждането на концепцията за развитието на здравното осигуряване в страната и за секторните реформи в системата на здравеопазването.


„Предлагаме два здравноосигурителни модела, които да заменят действащия, с уговорката, че дискусията продължава и е възможно да стигнем до висока степен на съгласие и по друг модел“, беше категоричен министърът на здравеопазването. Той още веднъж представи пред участниците двата модела за реформа в здравно осигурителния модел – първият е свързан със задължително здравно осигуряване с възможност за личен избор на осигурителен фонд, между частни застрахователи. Това е и моделът на цялостна, пълна демонополизация на Здравната каса със задължително здравно осигуряване от 8 % осигурителна вноска и допълнително доброволно застраховане. Вторият модел е преминаването от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравноосигурителен модел. Този вариант съчетава три стълба – задължително осигуряване – 8 % осигурителна вноска, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане. „При този вариант ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива на защита на гражданите“, допълни министъра.


След бурната дискусия Министерство на здравеопазване конкретизира целите, към които ще се стреми с бъдещата реформа. Реалното остойностяване медицинските дейности, спазването на правилата за добра медицинска практика, гарантирането на възможно най-добър изход от заболяването за пациентите, както и по-достойно заплащане на работещите в здравната система са сред основните задачи на ведоството. Важно място в концепцията на МЗ имат и измерването на качеството на лечението, проследяването на ефектите от прилаганите терапии върху пациентите и осигуряването на необходимия ресурс за профилактика, превенция, долекуване и продължително лечение на българските граждани.Предвижда се въвеждането на троен контрол, който ще се упражнява от НЗОК, застрахователите и пациентите. Положителни ефекти ще се постигнат с изграждането на Единната национална здравна информационна система и централизираното договаряне на лекарствата и медицинските изделия, смятат от комисията. Разписани са и редица мерки и нови механизми за заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, чрез които да се оптимизират разходите за тях, без гражданите да бъдат лишавани от необходимата терапия.


Тезите и предложенията на Кирил Ананиев понесоха и доста критики сред участниците в здравната комисия. Нигяр Джафер от ДПС подкрепи министъра, но поиска да се отдели повече внимание в програмите за скрийнинг и профилактика. Димитър Манолев от КТ „Подкрепа“ пък нарече предложенията му „приватизация на здравеопазването“, от която ще спечелят само определени икономически фигури.


До постигане на консенсус работата по реформата продължава. Работни групи в пет направленията: Извънболнична медицинска помощ, Болнична медицинска помощ, Лекарствени продукти и медицински изделия, Обществено здравеопазване и Финансиране на здравната система, ще умуват над промените от 15 октомври до 26 ноември.