С конкретни мерки за защита на една от най-уязвимите групи от COVID-19 – хронично болните пациенти, излезе Национална пациентска организация (НПО). В отворена позиция те настояват за времето на задължителната изолация да отпадне нормативната забрана за консултация, диагностика и предписване на терапия дистанционно, т.е. по телефон, skype или други софтуерни продукти. Да се ускори процедура за въвеждане на електронен обмен на данни/ документация в здравеопазването между пациентите, лекуващите лекари, фармацевтите в аптеките, Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса.


Заедно с това да се направи необходимото нормативно регламентиране на доставката на медикаменти до дома на пациентите, които са поставени под карантина, както и на тези, на които е указано да не напускат дома си. Също така и нормативното регламентиране и организиране на взимане на лабораторни проби на нуждаещите се пациенти и доставянето им до съответните лаборатории, както и получаване на резултатите от пациентите и лекуващите ги лекари онлайн.


„За съжаление, пандемията ни настигна преди нашата здравна система да може да предоставя дистанционни услуги, но те са единственият шанс да намалим смъртността при уязвимите групи. Надяваме се Министерството на здравеопазването, НЗОК и другите отговорни институции да се включат активно в подсигуряването, на първо място, на безопасността на тези пациенти и непрекъснатостта на лечебния им процес.Национална пациентска организация е готова да сътрудничи и да предостави своята пациентска експертиза и компетенции, за да се защитят най-уязвимите групи от населението, най-вече пациентите с хронични заболявания, и цялото внимание на отговорните институции и обществото да се обърне към тях за минимизиране евентуалните жертви на COVID-19“, допълват от организацията.


Предложените мерки - организацията по снабдяването с храни и лекарства на уязвимите групи в условията на стриктна изолация и лечението на общата патология за осигуряване на необходимата грижа и продължаване на лечението на пациентите в новите рестриктивни условия, ще облекчат натиска върху здравната система. А с това ще се намали потокът от пациенти към доболничната и болнична помощ, аптеките, както и магазините за храни от първа необходимост.