Електронните рецепти ще могат да се използват при предписването на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната.

 

Това се отнася както за лекарствата, отпускани „по лекарско предписание“, така и за всички видове ОТС продукти (лекарства, продавани без рецепта).


 

Хранителните добавки обаче няма да влизат в обсега на електронната рецепта и няма да се предписват чрез нея, съобщават от Българският лекарски съюз (БЛС).

 

Националната здравно-информационна система (НЗИС) позволява издаването на електронни рецепти от 18-ти декември.

 

За да стане това възможно обаче е необходимо и софтуерът на аптеките и общопрактикуващите лекари да се свърже с централизирания модул на НЗИС за електронни рецепти.

 

Целта на здравното министерство е да се премине изцяло към електронни рецепти през тази година. След преглед при лекар пациентът ще получава електронна рецепта с уникален QR-код. Лекарствата ще могат да бъдат получени във всяка аптека с уникалния код и ЕГН-то на пациента.

 

Тъй като хранителните добавки се продават и в различни търговски обекти, които не са аптеки (хранителни магазини, бензиностанции, магазини за диетични храни), те няма да се изписват с електронна рецепта.

 

Освен това за тях към момента няма интегриран регистър, а за закупуването им не се изисква изрично указание от медицински специалист.

 

В случай че лекар реши да изпише хранителна добавка, ще трябва да използва обикновена бяла хартиена рецепта.

 

Режимът на предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които се заплащат от Здравната каса, се запазва.

 

Те ще бъдат изписвани на хартиена бланка, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър.

 

Когато бъде изготвен регистър на медицинските изделия, те също ще могат да се изписват чрез електронна рецепта.

 

Медицинските изделия включват технологични изделия, използвани за медицинско лечение на пациенти, за диагностика или хирургични операции.

 

Софтуерът за електронни рецепти ще може да работи и в офлайн режим в случаите, в които при лекарят в момента на преглед няма интернет свързаност по някаква причина.

 

Тогава лекарят ще може да принтира рецептите и да ги дава на пациента. Лекарският софтуер ще помни рецептите, които не са изпратени към централния модул, и автоматично ще ги изпраща към НЗИС, когато се възстанови интернет връзката.

 

Издаването на електронна рецепта ще става след извършване на физически преглед при личния лекар.

 

Единствените случаи, в които се допуска неприсъствие при издаване на електронна рецепта, са свързани с Ковид-заболяване или при болнично лечение на пациент.

 

Фармацевтите ще имат достъп само до самата рецепта и лекарствата, предписани за лечение на съответния пациент, но не и до информация за общото здравословно състояние на пациентите.

 

Стикери ще указват кои медицински лаборатории, диагностично-консултативни центрове и аптеки работят с електронни направления и рецепти.