Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева да бъдат предприети спешни мерки за защита правата на хората с увреждания и на гражданите над 65 години, които от 1 януари 2020 г. останаха без лични асистенти.


Повод за препоръката на обществения посредник е фактът, че от началото на тази година, хиляди нуждаещи се хора са без подкрепа и възможност да посрещнат ежедневните си потребности – да излизат от дома си, да си осигурят необходимата храна и достъп до лечение. За проблема алармират и десетки  граждани, които всекидневно търсят консултации по темата на „горещата линия“ на омбудсмана, както и в жалбите си до институцията.


„До 31 декември 2019 г. хората с увреждания, които не попадаха в обхвата на Закона за личната помощ, имаха възможност да ползват социалната услуга „Личен асистент“, предоставяна от общините по силата на Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.“, подчертава омбудсманът. Ковачева обръща внимание, че до момента услугите „Личен асистент“ и „Помощник – възпитател“ се предоставяха и по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, но от 1 януари 2020 г. трудовите договори на личните асистенти са прекратени. Освен това липсва всякаква информация по какъв начин ще бъде продължено предоставянето на асистентска помощ.


„Липсата на възможност за получаване на необходимата асистентска подкрепа ограничава правата на засегнатите граждани и е в нарушение на правото на независим живот по чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Неосигуряването на подходяща помощ се отразява и негативно върху работещите като лични асистенти, които остават за неизвестен период без доходи“, акцентира още общественият защитник.


Пред БНР от социалното министерство отговориха, че разработването на национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда е един от възможните варианти за осигуряване на грижа за нуждаещите се от асистентска подкрепа хора, заявиха от социалното министерство в отговор на препоръката на омбудсмана. 


В края на декември 2019 г. Агенцията за социално подпомагане е изпратила писма до всички общини с молба да бъде предоставена информация за хората, които до края на миналата година са получавали социални услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Получените данни сочат, че близо 13 000 души, които не отговарят на условията за включване в механизма за лична помощ, от 1-ви януари не получават съответната услуга. От тях над 65-годишна възраст са близо 5000 човека.


Според закона за личната помощ, до 31-ви декември 2020-та има законово ограничение по отношение на ползвателите на лична помощ и на максималния брой часове подкрепа, които могат да се ползват. Според разпоредбите, от лична помощ имат право да се възползват хора с 90 и над 90% вид и степен на увреждане, деца с право на чужда помощ и деца с 90 и над 90% степен на увреждане. В тази група обаче не попадат всички останали, които са получавали услуги в домашна среда.