За поредна шеста година се проведе националната конференция по „ХИВ/ СПИН. Екзотични инфекциозни и паразитни болести”. Събитието се организира от Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология, Медицински университет Пловдив.


Като председател на организационния комитет проф. д-р Мариана Стойчева откри конференцията, която се проведе на 1-3 юни в Цигов чарк.


Между лекторите, които взеха участие в научните сесии се открояват имената на проф. д-р Ива Христова – заместник директор на Центъра по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ); доц. д-р Любомира Николаева Гломб – завеждащ отдел вирусология към НЦЗПБ; доц. д-р Андрей Галев – началник Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена; доц. д-р Д. Вучев; доц. д-р И. Еленков; проф. д-р Л. Пекова; доц. д-р Р. Харизанов и други.Сред интересните теми се откроиха заглавия като „Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност”, „Актуални данни за епидемиологичното разпространение на ХИВ в страната”, „Рискове за пренос на хепатитни вируси при ендоскопски процедури”, „Разпространение на тигровия комар в България”, „Климатични промени и епидемиологичен потенциал на маларията в България”.


NEWS_MORE_BOX


Презентирани бяха иновативни подходи в терапията на пациенти заразени с ХИВ, потискане репликацията (размножаването) на вируса и превенция на развитието на СПИН. Все повече навлизат препаратите, базирани на еднотаблетен режим. Преди години се е налагало болните да вземат по 12-14 таблетки дневно, за разлика от новите терапии, които позволяват редуциране до 1-2 таблетки дневно.


Често инфекцията с ХИВ се съчетава и с други инфекциозни заболявания – хепатит В, хепатит С, туберкулоза, някои паразитни заболявания, което от своя страна повишава с пъти риска от усложнения и смърт при тези пациенти.