Хипертрофичната кардиомиопатия може да бъде лекувана чрез продуциран от организма ни протеин. Докато симптомите на заболяването са известни на медицината, то малко е постигнато в областта на терапията. Един от изследователите, д-р Оои, се надява резултатите да тласнат фармакологията към развитие и в тази насока.
Хипертрофичната кардиомиопатия е често срещана болест, свързвана с високото кръвно налягане и с доказана генетична основа, водеща до задебеляване на сърдечния мускул. Усложения могат да бъдат сърдечна недостатъчност, аритмия, внезапна смърт.
Клиничната картина включва задух, уморяемост, болка в гърдите. Не е изключено и да протече напълно асимптомно. Тогава първата изява може да е внезапна сърдечна смърт. Често това се наблюдава у атлети, поради високото натоварване.
Д-р Оои е изследвала нивото на Предсърдния и Мозъччния Натрийуретичн пептид - ANP и BNP. Те по принцип са високи у плода преди раждане, също относитолно повишени и при бебета и малки деца. С възрастта нивото им намалява. При наличие на хипертрофична кардиомиопатия обаче стойностите им са значително над референтните. Друг белтък - REST, потиска споменатите пептиди. Именно той би могъл да се използва като етологично лечение, заедно с прилаганата досега симптоматична терапия.
Резултаите от научните изследвания обаче те първа предстоят да бъдат приложени на практика.