Специализирани мобилни пунктове за информация по проблемите на сърдечно съдовата система, квалифицирани консултации за хипертоници, както и измерване на тегло и кръвно налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене, ще бъдат разположени в 11 града. Технологията AFIB е сигурен метод за скрининг на асимптомно предсърдно мъждене в домашни условия за профилактика на мозъчен инсулт и за проследяване ефективността на лечение на пациенти с артериална хипертония и/или с риск от предсърдно мъждене.


С мащабната здравна кампания у нас ще бъде отбелязан Световният ден на хипертонията – 17 май, който преминава под надслов „Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвното налягане“. Събитието се организира за 13-ти пореден път от Българската лига по хипертония в партньорство с Българският червен кръст, фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“, Национална пациентска организация и др.


Официналният старт на националната инициатива ще бъде на пл. „Света Неделя“ 7 (до входа на Метростанция Сердика) в София, както й в останалите 10 града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Хасково, Сливен и Пазарджик. Информационните здравни пунктове ще са на разположение на всички в часовете от 11 до 18 ч.


 

 • София – пл. ″Света Неделя″ № 7 (до входа на МЕТРО станция Сердика)
 • София – до подлеза на хотел Плиска, бул. „Цариградско шосе“ 10В
 • Пловдив – ул. Княз Александър I Батенберг (парк между 27 и 29 номер)
 • Пазарджик – площад Съединение (до парк „Градска градина“)
 • Стара Загора – Централен парк “5-ти октомври” (до фонтаните)
 • Бургас - ул. „Александровска” (пред сградата на Общината)
 • Варна – площад „Независимост“ (пред Операта)
 • Русе - площад „Свобода”, срещу Съдебна палата
 • Плевен - площад „Възраждане”, срещу фонтаните
 • Хасково - пешеходна зона между Общински и Областен съвет (площад „Общински“ и площад „Свобода“)
 • Сливен – пред Храм Св. Димитър („Попската градина“)
 • Велико Търново - парк Марно поле

 

От Българската лига по хипертония припомнят, че сърдечно съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от ЕС е между 30-45%. В България сърдечно съдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация.


По данни на Националния статистически институт - проведено европейско здравно проучване за периода 2008-2017 година, заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст - 45-65 години, т.е подмладяване на болестта.


Изследванията показват и увеличаване процента на регистрирани пациенти с предсърдното мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риск от мозъчен инсулт от 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност. Мозъчният инсулт сам по себе си е втората водеща причина в целия свят, следваща сърдечносъдовите заболявания, асоциирана с: лоша прогноза, висок процент на рецидив, повишена смъртност и ръст на разходите за здравната система. 


Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не се лекуват, което се обяснява с ниските нива на информираност и липсата на регулярно измерване на кръвното налягане. Причините за високото кръвно налягане са свързани и с рискови фактори като свръхтегло, прекален прием на алкохол и сол с храната, както и недостатъчна физическа активност. 


Скрининговите проучвания по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори, направени на публични места през годините, свидетелстват за висока честота на хипертонията и недостатъчен контрол при вече настъпили усложнения. Това мотивира ежегодното провеждане на национални информационни кампании и масови измервания на артериално налягане в България.