От Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина изказват несъгласие с ограниченията, наложени с промени по клиничната пътека за болни с увреждания на опорно-двигателния апарат.

В декларация до медиите лекарите поясняват, че промените са вписани в последния момент без тяхно знание и съгласие.

 

Подчертава се, че в новата ситуация огромна част от реално нуждаещите се ще бъдат лишени от възможността да се лекуват в специализираните болници.


 

Причината е, че броят на болните, които имат реални показания за физикално лечение и рехабилитация в болнични условия ще бъде силно лимитиран, ако в Националния рамков договор за 2015 г. се приеме нов вариант на клинична пътека 244. Той бе публикуван изненадващо и без обсъждане вчера на сайта на НЗОК.

 

Според медиците с промените се нарушава конституционното право на равнопоставеност и достъпност до здравеопазване.

 

В декларацията се посочва, че предложените текстове имат абсолютно дискриминационен подход както към пациентите, така и към специалистите.

NEWS_MORE_BOX

 

За съжаление, демографските параметри в страната са причина за увеличаване броя на възрастните хора, същевременно и на броя на нуждаещите се от рехабилитация пациенти с тежки дегенеративни заболявания.

 

В световен мащаб артрозните заболявания се нареждат на второ място по честота на заболеваемост и на четвърто място по инвалидизация.

 

Промените в законодателството показват непознаване на ефекта от системно провежданата рехабилитация, в резултат на която намалява броят на хоспитализациите по много по-скъпите клинични пътеки в болниците за активно лечение, четем още в становището.