За разлика от западноевропейския  фармацефтичен пазар, този е нас е предимно генеричен, съобщават  от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители у нас.

 

83% от лекарствата, които се употребяват в България , са генерични, тоест молекули, които са извън патент, стари и отдавна са извън употреба


По данни на асоциацията, ситуацията в  Централна и Източна Европа е сходна - за миналата година употребата на генеричните медикаменти е 85 на сто.


В Чехия 75 на сто от консумираните лекарства са генерични, в Словакия - също, в Унгария - 65 на сто, в Полша - 83 на процента, а в Русия - 96 на сто.


По думите на изпълнителният директор на асоциацията Деян Денев, от 1989 г. насам у нас се наблюдава леко и плавно нарастване на употребата на оригинални лекарства, средно с 1 процент годишно, като към първото шестмесечие на тази година достига 24 %.


Представителите на фармацевтичния бранш обръщат особено внимание на факта, че българинът пуши и пие повече отколкото приема лекарства - годишно за цигари се харчат 2,5 милиарда лева, продажбите на алкохол са на стойност 2 милиарда лева, а на лекарства - 1,5 милиарда лева.
 


България е с най-ниска цена на лекарствата в Европа – 72% от средноевропейската цена, но с най-високо ДДС - 20 процента.


Ние сме и единствената държава в ЕС, в която пациентите плащат повече от половината от цената за лекарства, съобщи изпълнителният директор на асоциацията Деян Денев.


Годишно НЗОК отделя едва 42 лева за домашното лечение на един пациент, при средна стойност за Европа - 193 евро.