Точно 18 дни след като пое напълно функциите на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) към Министерството на здравеопазването, от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са издали първите разрешения за лечение на две деца със спинална мускулна атрофия с лекарствения продукт Спинраза в България.


НЗОК осигурява напълно финансирането на лечението на децата. Организацията по провеждането му е в прерогативите на Министерството на здравеопазването, съобщиха от администрацията на Касата и допълниха новината с отчет за свършенето от 1 април до момента.


До 16 април 2019 г. от общо 146 неприключени преписки, прехвърлени към Касата от Център „Фонд за лечение на деца“, Специализираната комисия към НЗОК вече е приключила 51 случая, а 86 случая са в процес на окомплектоване на документите. 35 броя са новопостъпилите заявления в Националната здравноосигурителна каса, като заявленията вече са разгледани от Комисията. От 24-те неприключени заявления от Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) към Министерство на здравеопазването, която също премина към НЗОК от 1 април 2019 г., са разгледани 9 случая, като от тях 1 е приключен и е насочен към Специализирана комисия за издаване на формуляр S2, а за  8 случая са изпратени писма до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, до външни експерти, до профилната комисия по трансплантология и до заявителя.


„След 1 април в НЗОК е постъпил един случай, който е разгледан от Специализираната комисия, като е изпратено писмо до заявителя за отстраняване на непълноти в документацията. Издадени са два формуляра S2 на деца, чиито заявления са постъпили в НЗОК по линия на Център „Фонд за лечение на деца“. Издадени са и два формуляра Е112 за лечение на двама пациенти на възраст над 18 години, постъпили в НЗОК по линия на Комисията за лечение в чужбина“, е записано още в отчета на Здравната каса. 


Puls.bg припомня, че от 1 април всички заявления за лечение, финансирано от здравната каса, се подават в НЗОК, както и в районните здравноосигурителни каси. Създадени са две специализирани комисии, които ще разглеждат заявленията на гражданите, в това  число и преписките, които са прехвърлени от Фонда и нямат все още решение.


В сградата на Централното управление на НЗОК, на ул. „Кричим“ 1, вече работи и Приемна за граждани, в която експерти ще консултират както родителите на малките пациенти, така и здравноосигурените пациенти над 18-годишна възраст. Приемната „Свободно движение на хора” – европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване – работи от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 15.30 ч.