Със съвременните възможности за предотвратяване на внезапна сърдечна смърт чрез имплантиране на кардиовертер дефибрилатор се запознаха кардиолози от Пловдив и областта по време на Регионална кардиологична среща. Обучението се проведе в Медицинския симулационен тренировъчен център на Медицинския университет в града на тепетата, насочено към превенция на внезапната сърдечна смърт. Водещ лектор беше д-р Красимир Джинсов, ръководител на сектор по електрофизиология и кардиостимулация към отделението по Инвазивна кардиология в УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив и председател на Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ).

 

Около 25% от всички смъртни случаи от сърдечносъдови заболявания са в резултат на внезапна сърдечна смърт (ВВС), запознават ни специалистите. Внезапната сърдечна смърт може да покоси, както човек с диагноза за сърдечносъдово заболяване, така и хора без установени индикации за сърдечен проблем като половината от случаите са именно такива. Мъжете са по-застрашени от внезапна сърдечна смърт - тя настъпва при 6,68 на 100 000 души годишно, докато при жените честотата е 1,40 на 100 000.


 

„Причините за внезапната сърдечна смърт са много. В 80% от случаите се дължи на коронарна болест на сърцето. При 10-15% от случаите – на кардиомиопатии. При всички тези заболявания има риск от животозастрашаваща аритмия. Преживяемостта след ВСС извън болница е едва 5-10% и то в развитите страни. Около 70% от случаите на внезапна сърдечна смърт стават в дома на пациента. Там преживяемостта е около 3-6%, ето защо ние, кардиолозите трябва да се научим да разпознаваме пациентите, застрашени от ВСС и да вземем мерки това да не се случи. Най-добрата превенция за хора с висок риск е имплантирането на  кардиовертер дефибрилатор, който буквално може да рестартира сърцето на човек, ако настъпи инцидент“, обясни д-р Джинсов. 

 

При диагностициран сърдечен проблем най-голям риск от внезапна сърдечна смърт има при ниска фракция на изтласкване, коронарна болест на сърцето и преживян миокарден инфаркт. По думите на д-р Джинсов при тези пациенти кардиовертер дефибрилаторът може да намали риска с повече от 50% спрямо медикаментозната терапия. 


Кардиовертер дефибрилаторът е специално устройство, което се имплантира в тялото и може да остане да функционира там в продължение на десет години. При възникване на животозастрашаващи аритмии изпраща електрически импулси към сърцето, които прекъсват аритмията, което предотвратява възникването на фатален инцидент. След този срок то може да бъде сменено.

 

„През последните години в България се поставят около 200-300 такива устройства на година, което прави около 30-40 дефибрилатора на 1 000 000 население. За сравнение в Европа сe имплантират повече от 150 на милион население, а в Германия над 300 на милион. Ние изоставаме в имплантирането на устройства, които предотвратяват внезапната сърдечна смърт при високорискови пациенти и се надявам в бъдеще тази статистика да се промени“, обръща внимание д-р Джинсов.

 

По време на обучението, освен разясняване на причините за внезапната сърдечна смърт и реакции при ВВС, специалистите имаха възможност да проследят процеса на имлантиране и работа с високотехнологичен симулатор. 

 

Поставянето на кардиовертер дефибрилатотори е един от най-добрите начини за предотвратяване на внезапната сърдечна смърт, която настъпва до 1 час от началото на симптоматиката.