Драстичното намаляване на цените на клиничните пътеки за сърдечни болести ще доведе до тежки и необратими последици – задлъжнялост на болниците, забавяне на процесите по лечение и в крайна сметка невъзможност да се прилагат и използват най-модерните методи, апаратура и съвременни медикаменти при лечението на сърдечносъдови болести (остър инфаркт на миокарда, хипертонични болести и мозъчно-съдови болести).
 
Това се посочва в официално становище до Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз и медиите, изпратено от ръководството на Дружеството на кардиолозите в България.
 
Оттам припомнят, че сърдечносъдовите заболявания продължават да са най-честият убиец в световен мащаб, като в България средно между 60 и 70% от общата смъртност се дължи на сърдечносъдови заболявания.
 
Всяка година близо 6000 българи умират от остър инфаркт на миокарда.
 
Специалистите посочват, че именно въвеждането и използването на съвременни методи, апаратура и медикаменти позволиха през 2014 г. за пръв път през последните 5 години да бъде отбелязан спад в смъртността от сърдечни болести.
 
Навременната и качествена медицинска намеса може да предотврати фаталния изход или тежките физически последици за засегнатите.
NEWS_MORE_BOX
 
Съвременните методи и медикаменти позволяват възстановяване на пациентите в рамките на 2 до 3 седмици и тяхното връщане към пълноценния живот, в това число към трудовото си ежедневие.
 
При неадекватнолечение или лечение, което не използва съвременните медицински достижения, сърдечните заболявания са причина за инвалидизиране на пациентите, най-често в трудоспособната възраст между 30 и 60 години. Това от своя страна води до допълнителна тежест върху социалната система.
 
Ето защо Дружество на кардиолозите в България изразява несъгласието си с предвижданото намаляване на цените на клиничните пътеки.
 
"Според нас, предвижданата промяна е опит за подмяна на необходимата реформа в здравната система. Настояваме за вземане на адекватно решение и изразяваме готовност да сътрудничим за провеждането на всяка реформа, която е в полза на българските граждани, а не в техен ущърб", четем в становището.
 
Припомняме, че тази седмица между започнаха преговори между представителите на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за намаляване на цените на клиничните пътеки с около 20 на сто.
 
Причина е дупката в бюджета на осигурителната институция и изправените пред фалит десетки болници в страната.