Кардиолозите на столичната Университетската многопрофилна болница за активно лечение ”Александровска” извършиха сложна оперативна интервенция на 53-годишна жена с диагноза SA арест и множество синкопи (припадъци) вследствие на нарушено кръвоснабдяване на мозъка, поради забавената й сърдечна дейност.

 

За първи път в лечебното заведение е имплантиран proMRI двукухинен електрокардиостимулатор, който представлява сериозен технологичен напредък в пейсмейкърната терапия.

Д-р Светослав Куртев, завеждащ сектор „Електрокардиостимулация и електрофизиология” в кардиологичната клиника на болницата, обясни, че традиционно използваните (конвенционални) пейсмейкъри не могат да работят правилно в обсега на силно магнитно поле (ЯМР, трафопостове и други).


 

Поради това ограничение пациентите се инвалидизират.

NEWS_MORE_BOX

 

Най-голямото предимство на новия вид електрокардиостимулатори е възможността за безопасно извършване на магнитно-резонасно образно изследване с висока напрегнатост на магнитното поле, което понякога се налага и по спешност.

Имплантацията е извършена с местна анестезия и завършва в рамките на един час, без никакви усложнения, при минимално рентгеновото време от 3 минути.

 

Д-р Куртев обясни, че постпроцедурно електродите са с оптимални параметри и този методът гарантира спокоен живот и сигурност за пациента, че няма да получава повече припадъци, които могат да доведат до тежка инвалидизация или да причинят травми в случай, че се движи, докато ги получава.

Експертът подчерта, че това е първият случай в Александровска болница, при който екипът на доц. Добрин Василев поставя електрокардиостимулатор от такъв тип. Като цяло, за България технологията е авангардна и досега са имплантирани само няколко - едва под десет.