Отделението по образна диагностика в Националната кардиологична болница се нуждае от нова апаратура. Специалистите споделят, че работят с морално остаряла и амортизирана работна станция, която не отговаря на изискванията за бърза обработка на скенираните части на преминаващите през отделението пациенти. И се обръщат за помощ към благотворителната инициатива „Избери, за да помогнеш“.


Със средствата от нея ще бъде закупен свръхмодерен компютър за сканиране на образи при спешни сърдечносъдови състояния при деца и възрастни. Това е така наречена работна станция за постпроцесинг на сканираните образи, уточни пред БНР д-р Биляна Богданова от Отделението.


„Към момента притежаваме такава станция за обработка - постпроцесинг на сканираните образи при различни патологични състояния, но тя остаряла и изключително бавна и тромава, не е възможно да обработва сканираните образи и да ги визуализира бързо, както изискват спешните състояния“, обяснява д-р Богданова.Новата апаратура ще даде на медиците повече възможности за обработка на получените образи след скениране, както и възможности за обработка на повече патологични състояния, не само за децата с вродени сърдечни малформации, а и за възрастните, различни заболявания на белия дроб, съдовете, на сърцето, спешните съдови състояния, аневризми, дисекации, тромбози и др.


В Национална кардиологична болница се намират единствените в страната Отделение по детска кардиология и Отделението по хирургия на вродените сърдечни малформации. В тях се осъществява диагностика и лечение на деца, включително и новородени, с вродени и придобити сърдечни заболявания. Рутинно в Отделението по образна диагностика се извършват изследвания на деца с вродени сърдечни малформации за предпроцедурна оценка и планиране на хирургия или интервенционална терапия, както и проследяване на ефекта от лечението.


„На базата на нашите образи се изграждат и 3D принтирани модели, които намират приложение в предоперативното моделиране и планиране. Създава се 3D модел на сърцето, идентичен на този на пациента, което дава възможност за прецизна подготовка на сложни операции. Високотехнологичната работна станция има за цел бърза обработка на поредица от сложни данни и реконструирането им в образи за клинична оценка на структурите и патологичните процеси в човешкото тяло при деца и възрастни. Това е от изключителна важност, особено когато се отнася за вродени сърдечни малформации (ВСМ), дисекации, аневризми, които изискват повече време за реконструииране и анализ с цел онагледяване на проблема и пристъпване към оперативно или консервативно лечение“, допълват от лечебното заведение.