Столицата ще бъде домакин на Кардиологичен симпозиум с международно участие – „Arteriale 2020 - кръгът от таргетна органна увреда до клинично изявено събитие“, чиито фокус е връзката между артериалната хипертония и хроничните заболявания като диабета, бъбречната недостатъчност, съдовите и когнитивните нарушения.


В основата на всички заболявания седят едни и същи рискови фактори. „Затова и въздействието върху всеки един намалява вероятността от възникването и прогресирането на последващите хронични заболявания, както и спомага за по-добрия им контрол, ако те вече са налице“, споделят организаторите на събитието от Българската лига по хипертония.


Симпозиумът ще се проведе от 31 януари до 2 февруари в сградата „Джон Атанасов“ на София Тех Парк (на 4 км.). Той е част от научните форуми за 2020 г., одобрени от European Society of Hypertension и е интердисциплинарен. С интересни теми ще се включат известни български и чуждестранни лектори от множество специалности – неврология, кардиология, ендокринология, нефрология, пулмология. Сред тях са имената на акад. Лъчезар Трайков, проф. Арман Постаджиян, проф. Цветалина Танкова, проф. Сабина Захариева, доц. Васил Велчев, проф. Борис Богов, проф. Джузепе Манчиа, проф. Ролан Ашмар, проф. Драган Лович и др.По време на Кардиологичния симпозиум за първи път ще бъдат оповестени и резултатите от Глобалната инициатива на Световната лига по хипертония за измерване на артериалното налягане през 2019 г. Изследването – May measurement month, бе проведено в 90 държави, като България за първи път беше една от тях. В инициативата у нас се включиха над 600 лекари в 23 области, като бяха обхванати близо 4000 българи.


От Българската лига по хипертония припомнят, че сърдечно съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от ЕС е между 30-45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация.


По данни на Националния статистически институт - проведено европейско здравно проучване за периода 2008-2017 г., заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст - 45-65 години, т.е подмладяване на болестта.