Кандидатстването за специалността „Военен лекар” вече е отворено. Приемат се документи за явяване на редовна изпитна сесия, като крайният срок за подаване е 27 юни 2022 г.

 

Обучението е в редовна форма и напълно безплатно. Осъществява се по тристранния проект между Военномедицинска академия, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров"-Варна.


 

Повече информация относно изискваните документи, начините за регистрация и изпитите може да бъде намерена на интернет страниците на двете висши учебни заведения.

 

Обучението по специалността „Военен лекар” стартира през 2017 г., като ежегодно се приемат по 20 курсанта, на които е осигурено  безплатно обучение в двата университета - „Проф. д-р Параскев Стоянов"-Варна и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров"-Варна. 

 

Гарантирана е реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години. 

 

Подсигурява се настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми – таксите, за които се поемат изцяло от ВМА.

 

В края на шестгодишното обучение курсантите получават две дипломи: магистър по „Медицина” и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”. 

 

Всеки един от завършилите специалността ще има възможност за специализация във ВМА, както и за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.

 

Припомняме, че за първи път в България Военномедицинска академия обедини сили с Медицинския университет във Варна (МУ-Варна) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ) в обучението на ново поколение военни лекари.

 

Първите приети студенти през 2017 г. включваха 16 жени и 4-ма мъже. Условията за кандидатстване за специалността “Военен лекар” както и нейните предимства са достъпни на сайта на МУ-Варна. 

 

Приемните изпити са по биология (в МУ-Варна), по химия (в МУ-Варна), за физическа годност (във ВВМУ), писмен тест по английски език (във ВВМУ), медицинско освидетелстване на годността (във ВВМУ), психологична оценка (във ВВМУ). 

 

Класирането за специалността се обявява на интернет страниците на МУ-Варна и ВВМУ.

Информация за записването ще бъде обявена заедно с класирането, като класираните кандидат-студенти ще бъдат уведомени и по телефона.