Мащабна благотворителна кампания ще събира средства в подкрепа на една от уязвимите за COVID-19 групи – пациентите с онкологични заболявания и техните медици. Мисията е да се съберат средства за дезинфектанти, за защитни средства – маски, шлемове, ръкавици, облекла, както и за тестове за COVID-19. Мотото на кампанията е „Да помогнем на най-уязвимите!”, а организатори са сдружение „Спри рака” с подкрепата на Портал на пациента.


Те ще бъдат закупени и предоставени на онкологичните отделения и комплексни онкологични центрове. Така ще се гарантира и на пациентите, и на медицинските екипи, че няма да се заразят по време на лечение. Защото COVID-19 е агресивен и засяга тежко преди всичко хора със слаба имунна система, каквито са онкологичните пациенти.


В ранните доклади от Китай пациентите с онкологична диагноза, заразени с COVID-19, са с много висок риск от усложнения, включително необходимост от включване на вентилационна подкрепа или с фатален изход. Експертите са категорични, че необходимо е да се прецизира всяка една интервенция, спрямо риска от неволно излагане на COVID-19, особено през началните седмици и пика на пандемията, когато рискът от вирусното разпространение не може да бъде преценен. Пациентите са особено слаби след хирургични интервенции, химиотерапия или лъчева терапия.По данни на National Clinical Research Center for Respiratory Disease и National Health Commission of the People’s Republic of China изглежда, че пациентите заразени с COVID-19 имат по-висока честота на онкологични заболявания, сравнени с общата китайска популация – 1% спрямо 0,29% на 100 000 души според данните от епидемиологичната статистика за онкологични заболявания на Китай за 2015 г.


Белодробният карцином е водещ по честота с 28% от всички случаи, като 25% от пациентите са с неясен статус на моментното лечение, а останалите 75% са на различен етап на лечение след първична резекция на тумора. Първите доклади от Италия сочат, че от регистрираните случаи на смърт в следствие инфекция с COVID-19 - 30% са с доказана исхемична болест на сърцето, 35,5% са с диабет, 20,3% са с активно онкологично заболяване. Само 0,8% от пациентите нямат регистрирано придружаващо заболяване, 25,1% имат едно придружаващо заболяване, 25,6% имат две, а 48,5% имат три и повече.