Камарата на архитектите в България внесе жалба във Върховния административен съд (ВАС) да бъде спряна обществената поръчка за дострояване на двата 12-етажни корпуса, предвидени за бъдещата детска болница в София, предаде Investor.bg. Архитектите са категорични, че сградата е невъзможна и незаконна в сегашното й състояние и ще бъде опасна, пише в съобщението. Делото е насрочено за 11 ноември.


Камарата на архитектите вече обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) поръчката, изтъквайки редица аргументи, които се посочват и в новата жалба до ВАС, но Комисията отхвърли жалбата. След възобновяването на търга за строежа оферти подадоха три фирми.


Днес от Камарата отново заявяват, че заради опасностите, които създава бъдещият строеж, подават жалба. В писмото се отбелязва, че нормите за земетръс позволяват до 8-етажна болница в София. Според Общия устройствен план и Подробния устройствен план педиатрията не може да е по-висока от 20 метра. Старият строеж, както и обществената поръчка за довършването му са напълно незаконни, посочват от Камарата.Общият устройствен план и Наредбата за земетръс могат да бъдат променени. Поправките ще отнемат години, но няма да променят факта, че бъдещата национална педиатрия ще е опасна – за децата, родители им и медицинския персонал.


Специфичните инженерни системи и тяхната непрекъсната работа са жизненоважни и животоспасяващи във всяка болница. Електричество, вода, климатизация, осигуряваща микроклимата и стерилността на въздуха, инсталации за кислород и други медицинските газове – качеството на инженерните системи предрешава битката за живота на болния. За тях обаче няма дума в заданието на Министерството на здравеопазването за проектиране и строителство на националната детска болница, пишат още от Камарата.


„Болниците са особено важни в случаи на природни бедствия, терористични актове, военни конфликти, защото трябва да осигурят не само своите пациенти, но и пострадалите. Затова сградата трябва да издържа на силни земетресения, да има собствено електрозахранване, резервоари за вода и храна, да може функционира въпреки катаклизмите навън. В заданието това също липсва, посочва се още в становището. В заданието на Министерство на здравеопазването изискванията са не по-високи от минималните, заложени с наредбите за строителство“, твърдят още архитектите.


Липсва предписание и за броя на паркоместата, за хеликоптерна площадка за спешните случаи, както и за изграждането на топла връзка със съседната университетска болница „Майчин дом“. За Камарата на архитектите е ясно, че бъдещата, чакана с десетилетия сграда на детската болница, ще е опасна за всички, които се нуждаят от нея.


Обществената поръчка е за довършване на стария строеж на инженеринг. Т.е. всички етапи в създаването на сградата – проектиране, строителство и авторски надзор, ще бъдат поверени на строителя. Инженерингът е допустим единствено, когато вече е създаден идеен проект на сградата. В случая липсва дори предпроектно проучване.


За строителството на болница изискванията са много и са специфични, съобразени с дузина закони и още няколко пъти по толкова наредби, стандарти и изисквания. Без да се броят световните иновации в тази област. Нищо от това не е заложено в обществената поръчка, обясняват архитектите.


„Обществото очаква да получи нова модерна сграда, изградена по последните технологични изисквания. Това няма да се случи, ако бъде изпълнена тази обществена поръчка. Заложените в тази обществена поръчка гафове залагат ремонт на ремонта на ремонта без край. Залагат много повече от предполагаемите 95,4 млн. лв. обществени пари. Но най-лошото е, че в залог ще бъде сигурността и животът на много хора“, пише в становището.