Подвеждащата или невярната информация за Covid-19 е възможно да повлияе негативно на нагласите на българите към имунизациите срещу други заразни болести. На обществото е необходима прозрачна информация, базирана на убедителни научни данни.

 

Около това становище се обединиха заместник-министърът на здравеопазването д-р Лидия Чорбанова и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарства магистър-фармацевт Богдан Кирилов. 


 

Това стана ясно по време на Неформално заседание на Съвета на министрите на здравеопазването, което се проведе в Прага, Чехия.

 

Беше обсъдена възможността за въвеждането на общ ваксинационен паспорт, като редица министри изразиха критична нагласа относно използването му с цел ограничение на свободното движение. Те споделиха притесненията си от все по-зачестилите колебания относно ваксинацията срещу Covid-19.

 

В дневния ред бе включено отражението на ситуацията в Украйна върху здравните системи на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Стана ясно, че всяка страна, въвеждайки съответните мерки, проявява солидарност към нуждаещите се от медицински услуги бежанци

 

Същевременно редица държави членки призоваха за отчитане на тежестта върху оказващите здравна помощ държави и необходимостта от подпомагане от ЕС. 

 

Министрите проведоха и дискусия относно прилагането на Европейския план за борба с рака.

 

Участие в заседанието взеха и представители на Световната здравна организация, Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и Европейската агенция по лекарствата. 

 

След приключване на Неформалния съвет се проведе заседание на Борда на Европейския орган за готовност и реакция при извънредни ситуации (HERA), създаден през септември месец 2021 г. 

 

Министрите информираха представителите на фармацевтичните компании Moderna и Pfizer за очакваните все по-големи проблеми, свързани с излишъка на ваксини срещу Covid-19. 

 

Преди настъпването на здравна криза още по време на т. нар. „етап на подготовка“ HERA ще работи в тясно сътрудничество с тях за подобряване на готовността на ЕС за извънредни здравни ситуации.

 

Беше налице единство в отправените призиви за спешно намиране на решения за намаляване на количествата предстоящи за доставка ваксини, за да се гарантира намаляване на финансовия натиск върху националните бюджети.

 

Основната идея е да се гарантира общественият интерес в настоящата сложна социално-икономическа ситуация и възможна енергийна криза.

 

Референции:

Informal Meeting of Health Ministers (europa.eu)