Д-р Ирена Иванова, началник на клиничната лаборатория в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, разяснява разликите между различните тестове при коронавирусна инфекция, в какви случаи е добре да се използват и доколко са надеждни.

 

Бърз тест за антитела


 

Бързият тест за откриване на антитела (хроматографски метод) е най-надежден до 10 дни след проявата на симптоми. Може да се използва за масов скрининг на групи от хора, но крие риск, както от фалшиво-положителен, така и от фалшиво-отрицателен резултат. За направате му се взема венозна или капилярна кръв. Резултатът е готов за около 20-30 минути.

 

Бърз антигенен тест

 

Бързият антигенен тест (RAD) е най-надежден до 5-6 дни от появата на симптоми. Той също се използва за масов скрининг, но и за триаж в болниците, когато се прави разпределение на пациентите. При 1 от всеки 5 човека със симптоми обаче този вид изследване дава фалшиво-отрицателен резултат, т.е. около 20%. Материалът, който се взема, е назо- или орофарингиален секрет. За разлика от PCR теста, един секрет при този вид тестване е достатъчен. Резултатът е готов за 20-30 минути.

 

Тестове за антитела

 

Тестовете за антитела (автоматизирани серологични тестове) са различни разновидности. Една от тях са тестовете за измерване на нивата на имуноглобулин М (SARS-CoV2-IgM). Те показват наличието на настояща инфекция и е добре да се правят до 7-8 дни от проявата на симптоми. Когато се измерват нивата на имуноглобулин G (SARS-CoV2 – IgG - anti N), изследването дава информация за състояние след прекарана инфекция – или т. нар. имуноглобулини на паметта. В този случай те са най-ефективни след 14-ия ден от проявата на симптоми.

 

Когато бъдат спазени тези условия, тестовете за антитела имат 100% чувствителност. Те са подходящи за установяване на разпространението на заболяването.

 

От УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ посочват, че е желателно да се прави проследяване на нивото на имуноглобулин G във времето, тъй като този метод има по-голяма аналитична надеждност от бързите антителни тестове. За него е необходима венозна кръв, а резултатите са готови след около един час.

 

Количествен тест за определяне на антитела

 

Количественият тест за определяне на антитела се използва за измерване нивото на имуноглобулин G – включително вирус неутрализиращи антитела (SARS-CoV2-IgG - anti S). Прави се, когато има съмнение, че сме прекарали вируса – 14 дни след началото на симптоматиката. Това изследване е подходящо и след ваксинация срещу SARS Cov-2 – тогава е добре да се направи 14 дни след поставянето на ваксина. За изследването се взема проба от венозна кръв, а резултатът е готов след около два часа.

 

Служи за измерване на имунния отговор на организма към SARS Cov-2:

  • След прекаран вирус;
  • Когато имаме съмнение, че сме прекарали вируса безсимптомно;
  • След ваксинация срещу SARS Cov-2 за измерване на хуморалния имунитет.

Титрите, които се измерват, ориентират какъв е отговорът към ваксинацията и показват каква е концентрацията на неутрализиращите антитела. Все още няма публикувани данни какъв е протективният титър, но има препоръки, които могат да ни насочат в тези цифри. При метода, който се използва в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, производителят е посочил, че минималният протективен титър е около 1000 AU/mL. Диапазонът, който се измерва, е много висок и достига до 80 000 AU/mL.

 

Разликата между автоматизирания антителен тест и количествения за определяне на антитела е, че първият метод дава по-скоро качествена оценка – има/няма имунитет. Той таргетира антителата, насочени към нуклеокапсидният протеин (който е във вътрешността на вируса). Такива антитела се откриват само при преболедували пациенти или такива, които са били инфектирани безсимптомно. Количественият метод от своя страна таргетира антителата срещу шипчетата на вируса. Такива антитела ще има както при хора, които са били инфектирани, така и при ваксинираните.

 

PCR тест

 

PCR-тестът като цяло е най-надежден след 4 ден от появата на симптомите, а при хора, които са били контактни на заразен с коронавирус – след 5-6 ден. Ако междувременно се появят симптоми, няма нужда да се чака до 5-ия ден.  Този вид изследване е “златен стандарт” за лабораторна диагностика на SARS-CoV-2. Прави се при:

  • Наличие на симптоми;
  • Позитивиране на друг тест за коронавирус;
  • Неясни пневмонии;
  • За отсяване на контактните лица.

От изброените изследвания това е тестът с най-висока специфичност и чувствителност. Резултатът от него е готов след 24 до 48 часа. Използва се назо-фарингиален секрет.