Обособен е нов тип лечение от трета линия на рака на стомаха. Става дума за лекарствени таблетки за перорална употреба, благодарение на които пациентите могат да се лекуват в домовете си, без да се отделят от близките си. 

 

Другият голям акцент е прилагането на биологична терапия за третиране на рака на дебелото черво. Тя вече е факт при лечението на първичния хепатоцелуларен карцином (първичен рак на черния дроб). 


 

В себе си включва два компонента - имуноонкологично лечение и биологична терапия, която е насочена към намаляване на кръвоносните съдове, които изхранват туморната формация в черния дроб. 

 

Имунотерапията при туморите на главата и шията дава несравними възможности спрямо досегашните методи за лечение.

 

Това стана ясно след заседания на Българското онкологично научно дружество по повод Световния ден за борба с рака - 4-ти февруари

 

„Ефектите от това лечение както в краткосрочен аспект, така и в дългосрочен, са несравними с досегашните методи, включително и на биологичното лечение с тирозинкинази, с което преживяемостта е увеличена с около 35%. Докато при новите лечения от трета линия за рак на дебелото черво и за рак на стомаха, преживяемостта е увеличена с около 50% при пациенти с много напреднало заболяване“, това каза проф. Асен Дудов, медицински директор на частна болница.

 

Фокус на заседанията на на Българското онкологично научно дружество бяха и аспектите на въвеждане на Европейския противораков план у нас в неговите първи стъпки. Основната цел до 2030 г., е да се наложи контрол върху раковите заболявания.

 

Бяха оценени възможностите за скрининг на онкозаболяванията и опитите до момента за въвеждане на скрининг, които за съжаление през последните 15 години са липсващи в България.

 

Подготвена е информация за материалната база и броя на специалистите по диагностика и лечение на рак, с които разполага българската здравна система. Актуализираните данни ще бъдат изпратени до Европейската комисия.  

 

В рамките на Европейския противотанков план съществуват възможности за квалификация на лекари, които да могат да осъществяват както скринингови програми, така и високотехнологична диагностика.

 

Взеха участие онкологични специалисти от областта на диагностиката и лечението на рака – сред които генетикът проф. Алексей Савов, молекулярният диагностик г-н Стоян Бичев. 

 

По отношение на клиницистите в обсъжданията се включи проф. Димитър Костадинов, който е водещи бронхолог в България. 

 

С проф. Светлана Христова, водещ експерт в областта на патологията, бяха обсъдени и допълнителни методи за търсене на биомаркери, които да позволяват високотехнологично биологично лечение, до което да имат достъп пациентите.

 

В дискусиите се включиха експертите в областта на нуклеарната медицина - доц. Павел Бочев и проф. Ирена Костадинова. С тях бяха разгледани новите диагностични възможности, включително маркираните с галий изследвания, които освен при простатен карцином доц. Бочев за първи път в страната е приложил и при някои други локализации, включително саркоми.

 

На срещата на Българското онкологично научно дружество присъстваха и водещи хирурзи, сред които проф. Никола Владов. Той представи възможностите за лечение на първичния рак на черния дроб.

 

Особено важен бе разговорът с проф. Марин Георгиев, председател на Българското урологично дружество за поставяне основи на скрининг при рак на простата, както и за иновативното лечение при локализацията.