Защо е важен изборът на болница?

В условията на високо развита система за болнична помощ, каквато е налице в България, пациентите имат богат избор къде и как да се лекуват в планов порядък, но той не винаги е лесен и е необходимо пациентът или неговите близки да потърсят достатъчно обективна информация за предлаганите медицински услуги и ниво на предлаганото качество. Това е и първото правило - човек да се информира добре и подробно, преди да пристъпи към избор.


Кои фактори определят добрата болница?


Ето каква основна информация е необходимо да си набавите в детайли, когато търсите болница за диагностика и провеждане на терапия – хирургична, интервенционална или консервативна.

 

Болнични акредитации и рейтинги

Изборът на болница, която предоставя високо качество на медицинската дейност, е особено важен за добрия терапевтичен резултат. Качеството се определя от няколко фактора, за които пациентът може да се осведоми. Осигуряване на висококачествени медицински услуги и грижи е основната цел на акредитацията на лечебните заведения, която се провежда от специализирания орган Акредитационен съвет към министъра на здравеопазването. На доброволна акредитационна оценка подлежат всички видове лечебни заведения у нас – от амбулаториите на личните лекари до най-големите многопрофилни болници в страната. Акредитацията се извършва периодично и обхваща цялостна оценка на медицинската дейност в лечебното заведение, оценка на отделни дейности, възможностите за обучение на студенти и специализанти, безопасност за пациентите при престоя им в болница и др. 

 

Наличие и опит на специалисти

В основата на високото качество на дейността в една болница стоят висококвалифицираните и водещи в областта си специалисти. Експертизата в медицината се гради през цялата кариера с постоянното осъвременяване на знанията и уменията на лекаря, участието му в квалификационни курсове, сертифицирането за специализирани дейности – когато е необходимо, и другите форми за продължително обучение, които са част от медицинската професия. Също толкова важен показател за добра експертиза и качество е високият обем специализирани дейности, които извършва лекарят или структурата. Поддържането на висок обем дейност (брой процедури от даден вид на годишна база) осигурява богат опит, добро екипно взаимодействие и усъвършенстване на алгоритмите за поведение на медицинския персонал във всяка структура. Научните трудове, статии и разработки на специалистите също е показател за високо качество на медицината в съответното болнично звено.

 

Използвани технологии и оборудване

Добрите специалисти категорично са ключов фактор, но без високотехнологично оборудване болницата не може да отговори на  съвременните стандарти за качество на медицинската дейност и грижи. Лечебното заведение трябва да разполага с модерна апаратура, за да покрива потребностите на пациентите във всекидневната практика, но също и за да бъде в състояние непрекъснато да внедрява нови методи за диагностика и терапия в направленията, в които работи. Иновациите са важен показател за нивото на медицината във всяка болнична специалност и е препоръчително пациентите да се информират детайлно за тях.

 

Удовлетвореност на пациентите и отзиви

Обичайно всички тези условия са съставна част от удовлетвореността на пациентите, за която човек се информира внимателно, преди да избере болница за лечението си. Тя обаче зависи и от вежливото, уважително и емпатично отношение на работещите в лечебното заведение към пациентите и техните близки, зависи от добрата комуникация на това какви са правата и задълженията на пациента, какви биха били евентуалните му финансови задължения към болницата, предвид процедурите и престоя, които му предстоят, неговата информираност по отношение на предстоящите изследвания и процедури, ясните условия за изпълнението на всяка дейност. Чистотата и битовите условия са друг важен ориентир при избора на болница за пациентите.
Измерването на показателя “удовлетвореност на пациентите” е изключително важно и за болничния мениджмънт, споделя ръководството на една от най-иновативните болници у нас - многопрофилна болница “Уни Хоспитал”. Доколко удовлетворени от предоставените им услуги за пациентите, е непрекъснат процес на следене в болниците с добро качество на медицинската дейност и лакмус за пациентите. 

 

Застрахователно покритие

В съвременните условия, когато здравното осигуряване е основният, но не и единственият източник за финансиране на медицинските дейности за пациента, предимство имат всички онези болници, които работят с максимално широк кръг здравно-застрахователни дружества. Все повече хора използват здравно застраховане и когато се налага извършване на медицинска дейност, изборът в голяма степен може да зависи от това дали лечебното заведение работи с „моето застрахователно дружество“.