Прилагането на допълнителна или бустер доза ваксина срещу COVID-19 е по желание. То е възможно при някои рискови групи. Според насоките на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактика такава може да се приложи при:

  1. Имунокомпрометирани лица - хора с първични и вторични имунни дефицити, например ХИВ инфекция/СПИН; пациенти с онкологични заболявания; трансплантирани на имуносупресивна терапия; хемодиализирани; както и на цитостатична или кортикостероидна терапия;
  2. Лица в домове за възрастни хора и социални институции за настаняване от резидентен тип;
  3. Медицински персонал с висок риск от заразяване;
  4. Възрастни над 65 години;
  5. Хора, които не са изградили достатъчен имунитет след ваксинация един месец след завършен ваксинационен цикъл, тоест при тях не се откриват специфични антитела или имунни клетки срещу коронавируса.

 

Какви са условията за прилагане на ваксината?


  • Лицето трябва да е преминало пълен ваксинационен цикъл и да не попада в противопоказанията за прилагане на следваща доза;
  • Преди прилагане на допълнителна доза трябва да се извърши клиничен преглед и преценка на състоянието от личния лекар или личен специалист;
  • При недостатъчен имунитет след ваксинация и отрицателен резултат от изследване на имунен отговор, е необходимо да се извърши оценка на имунния статус за изключване на първичен или вторичен имунен дефицит;
  • Желателно е преди прилагане на допълнителна доза при възможност да се изследват специфични антитела и/или имунни клетки.

 

Коя ваксина може да се прилага като допълнителна или бустерна доза?

Като подходяща ваксина за допълнителна или бустер доза експертите препоръчват иРНК ваксината на Pfizer/BionTech, тъй като производителят има заявка за одобрение на прилагане ѝ като такава пред Европейската агенция по лекарствата. Тепърва се очаква допълнителна информация от ЕМА кои ваксини срещу СOVID-19 са приложими за допълнителна или бустер доза.

 

След колко време може да се постави допълнителна или бустерна доза?

Тя може да бъде прилагана 8 месеца след завършен ваксинационен курс според препоръките на експертите, като при необходимост този интервал може да бъде скъсен на 6 месеца. Този срок е подходящ за настанени в домове и социални институции, медицински персонал с висок риск от заразяване и възрастни над 65 години. 

 

При неизградилите достатъчен имунитет след ваксинация - хора с първични или вторични имунни дефицити, с липсващи специфични антитела или имунни клетки срещу коронавируса, препоръчителният интервал е един месец след завършен ваксинационен цикъл.