Всички грешки в електронните удостоверения (сертификати) за поставена ваксина срещу ковид-19 ще бъдат отстранени до 21 май.

 

Това съобщи Министерството на здравеопазването (МЗ) с уточнението, че сигналите за сгрешени данни могат да се подават до имунизационния пункт, в който е поставена ваксината, или до регионалната здравна инспекция, на територията на която се намира пунктът.


 

Това се отнася до несъответствия в името, датата на поставяне на ваксината, ЕГН, ЛНЧ и в адреса на ваксинираното лице.

 

Уведомлението за сгрешени данни е в свободен текст, съдържащ трите имена, данни за контакт, за поставените ваксини и описани подробно констатираните несъответствия.

 

При необходимост към сигнала се прилагат и копия на документи.

 

В случаите, когато сигналът за сгрешени данни се подаде до имунизационния пункт, в който е поставена ваксината, директорът на лечебното заведение попълва и подписва заявка -декларация за корекция на данни или за анулиране на запис в НЗИС и изпраща документа до РЗИ.

 

След положително становище на РЗИ относно подадения сигнал, заявката се подава за изпълнение в здравното министерство.

 

Когато ваксината е поставена в РЗИ, ваксинираните лица трябва да подадат сигнала за сгрешени данни в РЗИ. При положително становище от страна на РЗИ се попълва заявка-декларация по образец , която се изпраща в здравното министерство за изпълнение.

 

Когато има несъответствия само в начина на изписване на имената в сертификата за ваксинация, ваксинираните лица могат да подават сигнал директно до МЗ, като изпратят имейл на mhcallcenter@mh.government.bg.

 

В него трябва да бъдат приложени копие на сгрешения сертификат и да се посочат вярно изписаните имена на ваксинираното лице.

 

От министерството напомнят, че са разрешени корекции единствено на следните данни в Националната здравно-информационна система (НЗИС), касаещи имунизациите:

  • Дата на администриране на ваксината;
  • Код на заболяване, срещу което се извършва имунизацията;
  • Дата на следващата доза при серийни ваксини;
  • Национален референтен номер на предходната имунизация от серията (ако ваксината изисква повече от една доза);
  • Настоящ адрес на пациента (всяко от полетата вътре);
  • Националност на пациента;
  • Социална група на пациента (лекари, учители, общи работници, пенсионери и т.н.);
  • Телефон за връзка с пациента;
  • Имейл за връзка с пациента;
  • Телефон за връзка с лекаря; имейл за връзка с лекаря.

За всяка корекция, извън описаните по-горе, записът за извършена ваксинация трябва да се анулира, чрез подаване на заявка-декларация.