Всеки е чувал или знае от личен опит, че децата носят най-позитивните емоции, но и най-големите тревоги. Особено когато говорим за тяхното здраве. А какво е нужно, за да получи едно дете качествено здравеопазване у нас? Медицински персонал с необходимата експертност, който работи с отдаденост в името на пациентите? Достатъчно консумативи, лекарства и апаратура за провеждане на адекватна терапия? А може би и двете, допълнени от приветлива болнична среда, когато се налага хоспитализация. Именно обстановката в болницата се оказва ключова за оздравителния процес на децата - пациенти. Ето защо активни граждани, неправителствени организации и бизнес, който е готов да подкрепи по-доброто здраве на нашите деца, повярваха, че промяната във физическата и емоционална среда в педиатричните отделения е възможна и обединиха усилия в полза на държавните и общинските болници.


Едно такова ползотворно партньорство за локална промяна показаха фондация „За доброто“ и А1. Кампанията на телекома „Закръгляме в полза на доброто“, провела се в края на миналата година, събра 80 000 лева, които телекомът дари на фондацията. Дарението от кампанията се случва благодарение на клиентите, които избраха да платят техните месечни сметки през Моят А1 и с това допринесоха за събирането на сумата. По време на кампанията А1 закръгляше всяка платена фактура през приложението до кръгъл лев за собствена сметка и дари събраната сума за реализация на следващия проект „Светулка“ на „За доброто“. Дарението беше допълнено от събраните от екипа на А1 5 000 лева, които също припознаха каузата по време на благотворителния базар на компанията. 

 


мбал карнобат 2


А каква точно е промяната, която ще донесе проект „Светулка“ за лечението на децата в педиатрията в „Многопрофилна болница за активно лечение“ в Карнобат? В последните години никой не поставя под съмнение влиянието на болничния престой върху психиката на детето, затова и А1 и фондацията вярват, че нуждата от положителна промяна е вече тук. Целта на проект „Светулка“ е да преобрази физическата среда в детското отделение в МБАЛ - Карнобат от една страна, и да работи за промяна на отношението на страните, част от процеса на лечение на малките пациенти, от друга. 

 

Дарението на А1 и нейните служители на обща стойност 85 000 лв. ще бъде инвестирано в цялостна реновация на детското отделение на МБАЛ - Карнобат по одобрен архитектурен проект. Планираните подобрения ще отговарят на индивидуалните специфики на мястото, така че то да предоставя качествено лечение и по-приятен престой на малките пациенти от региона. Всяка болнична стая ще бъде с индивидуален дизайн, който да пресъздаде по стените чудния и весел свят от детските приказки, което доказано влияе положително на оздравителния процес при децата. В допълнение на това ще бъде закупено и медицинско оборудване като вакуум и кислородна инсталация, които да допълнят наличните инхалатори и перфузори в отделението. Педиатрията ще има и изцяло нови санитарни помещения, както за пациентите, така и за персонала.

 

мбал карнобат 3


Изборът на педиатричното отделение в МБАЛ - Карнобат беше направен от екип на фондация „За доброто“ по ясни критерии. Те включват нуждата от реновация на помещенията, необходимостта от допълване и/или модернизиране на медицинската апаратура, мотивацията на пряко въвлечените хора от екипа на болницата за цялостна промяна на средата за лечение, както и очакваният социален ефект от промяната.


МБАЛ – Карнобат впечатли както с желанието за промяна от страна на персонала, така и с осъзнаването на нуждата от подобрения и готовността от включване в проекта на цялата местна общност. Самото отделение разполага с 15 легла, а медицинският колектив от 12 души показва отдаденост към работата, което през годините му печели доверието на родителите от региона.


Редица детски отделения в болници у нас вече станаха „Светулки“ чрез цялостна реновация на физическото пространство, промяна на емоционалната среда и отношението на всички страни в процеса на лечение. Целта на всеки такъв проект е да постави лечението на детето и неговия интерес в центъра на целия престой и грижа в болницата. А това минимизира стреса у детето и родителите му в лечебното заведение, помага за преодоляването на страха от болниците и като цяло спомага за по-бързото им възстановяване. А1 и фондация „За доброто“ споделят виждането, че промяната на средата в детските болнични отделения е възможна за медиците и че тя трябва да им помага, а не да им създава трудности. Организаторите вярват, че цялостното възприятие на семействата при предстоящо лечение на тяхното дете би могло да бъде много различно, след като „Светулка“ озари отделението и в техния регион.

 

Мбал Карнобат