Когато се налага да проведете лечение в чужбина, което не може да ви бъде осигурено в България, можете да кандидатствате за формуляр S 2 за планово лечение. За целта трябва да изберете клиника, в която смятате да проведете лечението си, да поискате от тях оферта и да кандидатствате в Национална здравноосигурителна каса или в районната си здравна каса.


За да бъдат коректно изготвени документите ви, трябва да спазите няколко принципа.

 


Проверете, дали болничното заведение работи с този формуляр
За да сте сигурни, че лечението ви ще бъде безплатно първо трябва да проверите дали съответната болница или клиника работи с формуляр S 2. Ако получите положителен отговор, трябва да изискате да ви се изпрати ценова оферта за процедурата, на която ще се подложите. 
След като сте получили офертата и потвърждение от болницата е необходимо да подадете документи в НЗОК.

 

Задължително преведете и легализирайте документите на чужд език
За да може документите ви да бъдат приети и обработени е необходимо да са на български език.

 

Документите които се подават в здравната каса са:

  • Заявление.
  • Копие от личната Ви карта.
  • Медицинска документация, включваща епикризи, документи за проведени изследвания и предишни лечения.
  • Документ потвърждаващ съгласието на лечебното заведение в чужбина, в което смятате да постъпите, че болницата работи с формуляр S 2.
  • Легализиран превод на офертата, която сте получили. Важно е в нея да бъде описано лечението, както и точната стойност на предстоящите медицински процедури.

За да одобрят лечението ви, има едно важно условие
Ако терапията на която трябва да се подложите може да бъде осъществена в България, издаването на  S2 ще ви бъде отказано. Така например операция при онкологично заболяване която може да бъде проведена в България, няма как да бъде одобрена за провеждане в чужбина. Готовият набор от документи се разглеждат от национален консултант по съответното заболяване, който изготвя писмено становище. Ако становището му е, че лечението трябва да бъде извършено в друга страна членка на ЕС, то тогава получавате S2.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Ако бъдете одобрени за S2 
Ако бъдете одобрени за планово лечение в чужбина, трябва да знаете че здравната каса не покрива пътните разходи и разходите за хотел. Всички процедури, които не се покриват от здравната каса на съответната държава и не са част от лечението, също трябва да заплатите лично.

 

Ако нямате време да чакате S2, кандидатствайте за предварително разрешение
Тъй като процедурата за издаване на S2 изисква повече време, при неотложна нужда от лечение можете да кандидатствате за предварително разрешение за възстановяване на разходите. След провеждането на лечението и завръщането си в България, разходите ви ще бъдат възстановени. Важна подробност тук е, че ако стойността на предоставеното в друга държава членка лечение е по- голямо от стойността която се покрива от НЗОК за същото лечение в България, ще получите по- малка сума от тази която сте дали в чужбина.
Юридически текстът за издаване на S2 е заложен в Регламент (ЕО) № 883/2004, където са посочени правилата и процедурите за издаването му.