Министърът на здравеопазването ще може да въвежда противоепидемични мерки, дори без да е обявена преди това извънредната епидемична обстановка. Това гласят новоприетите промени в Закона на здравето, приети от депупатите на второ четене в пленарна зала. 

 

Целта е навременно да се предотвратява разпространението на заразни болести, като предложението за мерки трябва да идва от главния държавен здравен инспектор.


 

Вносители на предложението са от "Продължаваме промяната", като според тях така могат да се взимат поетапни мерки по отделни области, общини и населени места, без да се блокира едновременно цялата държава.

 

Мерките ще се въвеждат за строго определен срок със заповед на директора на съответната регионалнална инстекция и ще имат временен характер. 

 

За целта Здравното ведомство следва да представи национални програми за справяне с разпространението на заразни болести. Ако няма програми, мерките следва да се приемат за срок от максимум 1 месец.

 

В законовите промени не е включена възможност здравният министър да ограничава придвижването на граждани на територията на страната, както и влизането на чужденци у нас. 

 

Временните епидемични мерки не могат да включват спиране на работата на обществени обекти и изискване на документ за достъп до тях.