Кабинетът отпуска 50 млн. лева за повишаване на възнагражденията на медицинските сестри. Това съобщи министър-председателят Бойко Борисов преди началото на заседанието на Министерски съвет.


„Икономиката се развива, расте и на базата на това можем да си позволим да приемем проекта за допълни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването. Това са около 50 млн. лв. за повишаване заплатите на медицинските сестри“, заяви Борисов, цитиран от БНТ.


С тези пари ще се увеличат разходите по диагностиката и лечението и осигуряването на медицинска помощ за специфични групи от населението,. Средствата ще бъдат отпуснати под формата на субсидии за болниците, уточни и здравният министър Кирил Ананиев.Новината идва след серията протести на професионалистите по здравни грижи за по-добри възнаграждения и достойни условия на труд. Основното искане на медицинските сестри все още е повишаване на заплатите до размера на две минимални работни заплати – 1120 лв.


Преди дни здравният министър Кирил Ананиев съобщи, че е готов с методиката за формиране и разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения. Анализът му показва различни съотношения между разходите за персонал и общите приходи – налице е сериозна диференциация от 41% до над 90% в отделните болници. Отделно от това в структурата на брутната работна заплата има необясними несъответствия между дела на основната заплата и този на видовете допълнителни възнаграждения (прослужено време, извънреден/нощен труд, за постигнати резултати и др.).


Негативно влияние оказват и действащите медицински стандарти, които поставят изисквания, неотговарящи на спецификата на лечебните заведения. Друг фактор, който има отрицателно влияние върху разходите за персонал, се оказват просрочените задължения на голяма част от лечебните заведения.

 

До 15 май министерството ще представи пред асоциацията на професионалистите по здравни грижи и медицинските специалисти, които участваха в протестите, окончателния вариант на методиката. „Това вече ще означава, че имаме реалното разпределение на ресурса по отделни лечебни заведения, останалото вече е въпрос на прилагане от страна на ръководствата на съответните лечебни заведения“, обясни Кирил Ананиев.

 

От думите му стана ясно, че една от основните причини за днешното решение на Министерския съвет е демографският проблем в страната, както и наличието на региони, в които достъпът до здравеопазване е затруднен заради отдалеченост, високо планинско разположение или трудна достъпност.

 

Министър Ананиев обърна внимание, че Министерството на здравеопазването си е поставило за цел да създаде необходимите условия, при които да работят медицинските специалисти, както и да подобри организацията по професионалната квалификация и преквалификация на медицинските специалисти, така че тя да отговаря на европейските практики.