С решение на Министерският съвет извънредната епидемична обстановка се удължава  до 30 септември 2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб, припомня Националния информационен сайт. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 23.08.2020 г. в света са регистрирани 23 243 621 случая на COVID-19, от които 805 740 починали. От тях 2 037 588 случая или 8,76% са заболелите на територията на Европейския съюз (ЕС)/Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали - 180 642 или 22,42% от всички докладвани смъртни случаи от новия коронавирус.


В България към 24.08.2020 г. са съобщени 15 287 заболели и 545 починали от COVID-19. Броят на потвърдените лица на седмична база отчита тенденция на нарастване, като от седмицата 29.06-05.07.2020 увеличаването на случаите е почти двукратно спрямо изчисления средноседмичен брой. Съществен спад в броя на заразени е новия коронавирус лица е регистриран през седмиците 10-23.08.2020 г.


Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се продължи прилагането на противоепидемичните мерки в обществото, за да не се позволи претоварване на здравната система и системата на общественото здраве преди предстоящия грипен сезон.Министерският съвет допълни и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. По този начин се регламентира само за 2020 г. допълнителна възможност, която да позволи до 04.09.2020 г. частните детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование да могат да подадат заявление за включване в системата на държавно финансиране.


В Министерството на образованието и науката са постъпили искания от частни детски градини и училища да бъде удължен този срок. Причините са социално-икономическите последици, свързани с разпространението на COVID-19 и непрекъснато нарастващите разходи при намалени приходи, както и спадащите доходи на част от родителите.

 

Промяната има за цел да предостави допълнителна възможност на желаещите частни образователни институции, при които икономическите последици от извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 са усетени след 31.05.2020 г., не подали заявление за включване в действащия към момента срок, да го направят допълнително и да се включат в системата на държавното финансиране от 2021 г.


Така за включените в системата на държавното финансиране частни училища и детски градини ще се създадат условия родителите да не заплащат средства за дейностите по обучение, възпитание и социализация и ще се намали финансовата им тежест.