Почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицински университет – София бе присъдено на изтъкнатият немски учен-откривател, проф. д-р Ханс Хенкес, на специална церемония.

 

Наградните знаци връчиха ректорът на МУ – София акад. Лъчезар Трайков, зам.ректорът за наука и акредитация, проф. В. Петкова, и ръководителят на номиниращата катедра, проф. Дора Златарева.


 

Приносът на проф. Хенкес към развитието на медицинската наука е изключителен и той го илюстрира с презентацията си „Първо в човека“ (First in Man). По време на награждаването той разказа историите за ключовите си разработки и патентовани устройства, придружени от клиничните случаи, които са довели до създаването им. Той сподели също какви са били предизвикателствата при тяхното разработване.

 

Проф. Хенкес прави за първи път в света механична тромбектомия, която дава много по-големи шансове за лечение на болните с определен тип инсулт, в сравнение с конвенционалното лечение, с или без интравенозна тромболиза.

 

Той разработва и стент тип drug-eluting balloon, едно от най-използваните в света устройства за механична екстракция на тромби в мозъчните съдове – Solitaire device, също pConus и HPC (Antithrombotic Coating).

 

Проф. Хенкес благодари за връченото му звание и се обърна с презентация към младите лекари и техните мотиви да се посветят на медицинската наука. По думите му медицината е станала твърде сложна, за да има индивидуални герои. „Тя вече е екипна работа“, допълни той.

 

На церемонията присъстваха колегите от Катедрата по образна диагностика към Медицински факултет, включително предишният ръководител на катедрата, проф. д-р Васил Хаджидеков, чието дело е официалната номинация за „Доктор Хонорис Кауза“, и доц. Станимир Сираков, който провежда съвместни операции с проф. Хенкес, в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

 

Решението за присъждането на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на проф. д-р Ханс Хенкес беше взето от Академичния съвет на МУ-София още през 2020 г. Официалната церемония по връчване на званието беше отлагана дълго поради епидемиологичната ситуация и невъзможността проф. Хенкес да пътува до България.