Министерството на здравеопазването подкрепя идеята - да бъде включено задължителното изследване на кръвна захар за децата, постъпващи в детска градина. По време на парламентарния контрол министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев спомена, че са направени постъпки в тази насока. За тази цел обаче е необходимо да се решат някои въпроси – да се проучи мнението на родителите, да се помисли по отношение на цената на изследването, необходимо е и съгласуване със здравната каса, както и промени в Наредбата. Първите резултати в тази насока се очакват след два месеца, от министерството са започнали работа по въпроса.