Представители на държавните детски болници в Израел, собственост на един от здравноосигурителните фондове там, идват на посещение в България следващия месец. Целта е да дадат експертното си мнение относно предстоящото изграждане на Национална детска болница в България.

 

Ще се планират краткосрочни, фокусирани специализации за млади български лекари в Израел, както и обмен на експерти, профилирани в областта на детското здравеопазване, заявиха от Министерството на здравеопазването.


 

Договорено е и създаването на Обучителен център за женско здраве и репродуктивна медицина у нас. Проектът ще бъде финансиран от израелска страна, като се осигури и първоначалното обезпечаване със специалисти.

 

От 20 до 24 януари 2023 г. българският министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев посети водещи детски болници в Израел („Меир“, „Шеба – Тел Ашумер“, „Шнайдер“ и „Бейлинсон“).

 

Именно тогава са проведени срещите с ръководителите на педиатрични лечебни заведения относно възможностите за обмяна на опит, изграждане и управление на подобни медицински структури, за обмен на кадри и за провеждане на тесни специализации на млади лекари.

 

Израел е относително бързо развиваща се страна с висока раждаемост и младо население. Това подчертава значимостта от ефективна и адекватна педиатрична грижа за населението.

 

Благодарение на качеството на детското здравеопазване в Израел*, детската смъртност е сравнително  ниска. Нивата на ваксинационния обхват са високи, а първичната медицинска помощ е лесно достъпна. Водещата цел на цялостната система на здравеопазването е преодоляването на неравенствата и уеднаквяването на здравните индекси между хората в различните региони и различните популации.

 

Всички жители на Израел имат държавна здравна застраховка по закон. Първичната педиатрична помощ се предоставя главно от сертифицирани педиатри. Спешната помощ, вторичните и третичните грижи се предоставят от 24 педиатрични отделения в общо 17 болници в Израел. Превантивна грижа, включваща рутинните ваксинации, се предоставя от мрежа държавни клиники „Капка мляко”.

 

Подходящ пример е скринингът на новородени. Всички бебета се изследват за 11 заболявания: фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречна хиперплазия, болест на урината “като кленов сироп”, хомоцистинурия, тирозинемия тип I, метилмалонова ацидемия, пропионова академия, глутарова ацидурия тип I, средноверижен дефицит на ацил-СоА дехидрогеназа и много дълговерижен дефицит на ацил-СоА дехидрогеназа. 

 

Референции:

*Child Health Care in Israel. The Journal of Pediatrics - https://cdn.doctorsonly.co.il/2016/11/Child-Health-Care-in-Israel.pdf