Медицинската общност изпраща проф. д-р Иван Дончев Смилов - декан на Медицинския факултет на Медицинския университет - София от 1991 до 1999 г. и ръководител на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение от 1992 до 2008 г.

 

Благодарение на неговите усилия, на умението му да бъде в крак със съвременните тенденции в световната медицина, ръководената от него Катедра днес е вписана в европейските регистри като Европейски център за обучение по анестезиология, реанимация и интензивни грижи, припомниха от МУ - София и изказаха съболезнования на близките му.


 

Българският лекарски съюз също изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му:

 

“С огромна болка и прискърбие изпращаме един прекрасен лекар, дълбоко уважаван преподавател и учен. Проф. Иван Смилов бе международно признат учен, но и харизматична личност, обичан и уважаван преподавател. Носител е за 2009 г. на наградата на МУ-София на името на „Проф. Стоян Киркович” за цялостна преподавателска и научна дейност. Поклон пред паметта му!”

 

Проф. д-р Иван Дончев Смилов бе член на Европейската асоциация по перинатална медицина, Световната федерация на дружествата на анестезиолозите, Европейското дружество на анестезиолозите.

 

Той бе академик на Европейската академия по анестезиология, председател на американо-българската асоциация за развитие на медицината и биотехнологиите, президент на Българската асоциация за проучване и лечение на болката, главен републикански специалист по анестезиология от 1995 г.

 

Той бе и директор на Фондацията за европейско обучение по анестезиология в София, почетен член на Дружеството по анестезиология и интензивно лечение в Белгия и на Македонското дружество по анестезиология.

 

Има написани повече от 200 публикации и над 50 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина, 18 учебника и монографии, участия в световни и европейски конгреси като гост-лектор – Германия, Япония, Италия, Канада, Македония, Турция, Австралия.

 

Като университетски преподавател той е водил лекции и семинари на студенти по медицина. Владеел е български, френски, английски и руски.

 

Поклон пред светлата му памет!