Д-р Георги Деянов е новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 

Той е назначен със заповед на здравния министър проф. д-р Костадин Ангелов, след като предишният директор на агенцията Росен Иванов бе освободен в началото на септември.


 

Д-р Георги Деянов е завършил Медицинска академия – София. Има придобита специалност по УНГ болести. През 2010 г. завършва здравен мениджмънт в МУ – София.

 

От 1989 г. до 1991 г. е работил в общинската болница в Елена. В периода от 1991 г. до 1993 г. е лекар в Студентска поликлиника – София. От 1993 г. до 2001 г. е лекар в болница „Царица Йоанна“ – София.

 

От 2001 г. д-р Деянов е началник на отдел „Донорство“ в Националния център за управление на трансплантацията, който впоследствие става Изпълнителна агенция по трансплантация.

 

В продължение на шест години – от 2004 г. до 2010 г. ръководи дирекцията, отговаряща за координирането на процесите по донорство и трансплантация в ИАТ.

 

До 2013 г. е управител на „Медицински център – НКБ“. До 2015 г. е заемал длъжността главен инспектор в Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

 

Работил е близо три години в Център „Фонд за лечение на деца“, като около половин година е оглавявал Фонда.

 

Последно д-р Деянов е ръководил екип в НСЦРЛП.

 

Решението на здравния министър проф. д-р Ангелов да назначи д-р Георги Деянов за директор на агенцията е продиктувано от дългогодишната му професионална дейност в областта на донорството и трансплантацията, както и от професионалния му опит като инспектор в „Медицински одит“.

 

След проверка, извършена от дирекция „Вътрешен одит“, предишният директор на агенцията Росен Иванов бе освободен от длъжност през септември.

 

Сред установените от проверката нарушения са забавеното регистриране на документооборота на агенцията, неправомерното разходване на финансови средства и лошото управление на материални активи.