Изложба под надслов „Предай нататък как не се предава ХИВ“ откри екипът на центъра за сексуално здраве CheckPoint София. Целта й е да развенчае най-популярните митове за ситуациите, в които човек може да се зарази с ХИВ, затова и всички изложени фотоси са от ежедневието на различни по възраст, пол и професия хора. Поводът за нея е национално допитване, реализирано от Изследователския център „Тренд“, според което в обществото съществуват много и различни митове за предаването на инфекцията.


Изложбата бе открита в Световния ден за борба с ХИВ и СПИН - 1 декември, и може да бъде видяна в Мол София до 7 декември, а след това ще бъде показана в различни градове в страната. 


Националното социологическо проучване показва, че 8 на сто от българите са на мнение, че човек може да се инфектира с ХИВ чрез докосване или ръкостискане. Всеки трети българин вярва, че човек може да се зарази с ХИВ чрез целувка. Всеки четвърти (25%) смята, че човек може да се зарази с ХИВ от неизмити прибори в кафене или ресторант, както и при споделянето на храна. Отново всеки четвърти е на мнение, че човек може да се инфектира при разговор с ХИВ-позитивен чрез кихане или кашляне. Всеки пети (21%) е на мнение, че човек може да се зарази с вируса чрез ползване на обща тоалетна.Едва 11% от българите декларират, че са си правили тест за ХИВ, а 86% от българите декларират, че не са се изследвали за вируса. От изследването става ясно, че 94% от българите не биха се омъжили/оженили за човек, носител на ХИВ, а 76% посочват, че не биха били приятели с хора, живеещи с ХИВ. Това обществено разбиране и дистанциране на хората, носители на вируса, в голяма степен е предпоставка за криенето на ХИВ статуса. 87 на сто от сънародниците ни не биха живели с ХИВ-позитивен. По отношение на работата, се отчита разчупване на нагласите, като 27% от хората посочват, че биха работили с човек, който е носител на ХИВ.


„Днес ХИВ е напълно контролирано състояние, а не смъртна присъда. Човек с ХИВ, който системно се придържа към антиретровирусната терапия, не може да предаде ХИВ при сексуален контакт, както и може да има напълно здрави, неинфектирани деца“, каза при откриването на изложбата д-р Нина Янчева, началник на Отделението по придобита имунна недостатъчност в специализираната болница по инфекциозни болести в София.

 

ХИВ/СПИН отблизо

 

 • Тази година Световният ден за борба срещу СПИН бе под надслов „Промените се правят от общностите“. По данни на Глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души в света живеят с ХИВ/СПИН, като само през 2018 г. броят на новите случаи е 1.7 милиона. Повече от половината от всички нови инфекции са сред уязвими групи и техните партньори.
 • До края на 2018 г. близо  24 милиона лица, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили лечение.
 • През 2018 г. в Европа са регистрирани нови 142 000 лица (12 000 повече от предходната година), от които 26 000 в страните от Европейския съюз. За страните от ЕС данните показват, че 49% са открити в късен стадий на инфекция, а 64% от късно диагностицираните са на възраст над 50 г.
 • В България за периода 1986 г. – 15.11.2019 г. са регистрирани общо 3 244 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2019 година са открити нови 218 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този на новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени през настоящата година е 5:1 (182 мъже и 36 жени).
 • Общо 242 000 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината, като 22% от тях са открити в КАБКИС.
 • Относно начина на инфектиране – запазва се тенденцията от последните години: и през настоящата година 84% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (51% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 33% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 16% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици, като има ръст на увеличение с 3-4 % в сравнение с предходните години.
 • Отново най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 23%. През последните няколко години се наблюдава тенденция на  увеличение и във възрастовата група над 50 години.
 • Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 94 лица, в област Пловдив – 22 лица, Варна – 15 лица, Пазарджик – 13 лица, Русе - 8 лица, в областите Велико Търново и Монтана по 7 лица, в областите Кюстендил и Плевен по 5 лица, в областите Бургас, Разград и Стара Загора по 4 лица, в областите: Враца, Сливен, Смолян, София област и Хасково по 3 лица, в областите Видин, Добрич, Ловеч, Силистра и Ямбол по 2 лица и по един случай в областите Благоевград, Габрово, Търговище и Шумен.
 • Данните показват, че 7% от новите случаи през 2019 г. са чужди граждани от различни региони на света (от 11 различни държави).
 • Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.
 • В страната функционират и 13 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, както и 17 мобилни кабинета, които предоставят здравно-превантивни услуги сред населението и уязвимите групи.
 • Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население за България е 4.4. За сравнение в страните от ЕС през 2018 г. този показател е 5.1.