Ако лицата пристигат от “зелена зона” и “оранжева зона”, се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров Covid сертификат на Европейския съюз за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване.

 

Лицата, които не представят съответния документ се поставят под карантина за 10 дни в дома си или в друго място за настаняване, което сами са посочили.


 

Те имат право да се подложат на PCR или антигенен тест до 72 часа от пристигането си. В случай, че тестът е отрицателен, карантината се счита за преустановена. 

 

От “червена зона” на територията на страната се допускат само лица, които са български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. 

 

Допускат се и пристигащи граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства.

 

Допускат се медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия. 

Допускат се работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ. 

 

Допускат се официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства.

 

Допускат се лица, пътуващи по хуманитарни причини, сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма, чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието, чуждестранни студенти, притежаващи виза тип „Д” за дългосрочно пребиваване с цел обучение; 

Посочените лица се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров Covid сертификат на Европейския съюз за ваксинация едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната PCR изследване. 

 

Ако горепосочените лица не представят съответните документи, подлежат на 10-дневна карантина, която може да бъде отменена в случай на отрицателен PCR тест, проведен до 72 часа след пристигането в България. 

 

На територията на страната се допускат, без да е необходимо да представят документи за Covid-19, лица, които са водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници, водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България, членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения, 

 

членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице),

 

ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват до Република България с цел обучение, удостоверено с документ от съответното учебно заведение, както и ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република България и пътуват до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение, удостоверено с документ от съответното учебно заведение,

 

лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България

 

Лицата под 12-годишна възраст не трябва да представят документи за Covid, независимо от зоната, от която пристигат. 

 

От 19-ти януари, 2022 г., децата от 12 до 18-годишна възраст, които пристигат от държава в „червената зона“, се допускат на територията на България при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест. 

 

Това трябва да е удостоверено чрез валиден цифров Covid сертификат на ЕС за изследване или на равностоен или аналогичен документ. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова със своя заповед, издадена днес.

 

Изследването трябва да е проведено до 72 часа преди влизане на територията на България, като трябва да е удостоверено чрез валиден цифров Covid сертификат на Европейския съюз или на равностоен, или аналогичен документ. Нареждането е на министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова.

 

Ако децата не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина. Карантината може да бъде преустановена, ако лицето си направи PCR тест не по-рано от 72 часа след пристигането си в страната

 

От 19-ти януари се актуализира и списъкът на държавите по цветови зони. В „червената зона“ преминават Австрия, Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Унгария, Люксембург, Израел, Кувейт, Гренада, Гренландия, Катар, Кралство Бахрейн, Ливанска република и Кооперативна република Гвиана.

 

Досега се изискваше пристигащите от  „червена зона“ деца от 12 до 18 години, също като възрастните, при влизането в България да предоставят отрицателен резултат от изследване, едновременно с документ за ваксинация или преболедуване. Това припомниха от Министерството на здравеопазването.