Започва изграждането на Регионален център за ранна диагностика на онкологичните заболявания в МБАЛ Бургас. 

 

Лечебното заведение ще разполага с магнитно-резонансна образна диагностика, 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат, дигитална ехографска система, система за архивиране и разпространение на образи, ендоскопска апаратура, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб. Строително-монтажните работи включват ремонт на помещенията за апаратурата и мерки за енергийна ефективност. Осигурява се и достъпна среда за хора с увреждания. 


 
Целта на проекта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в Бургас и съседните области. Очакванията са след изграждането на Регионалния диагностичен център за онкологични заболявания на година за диагностика и лечение през него да преминават над 32 000 души.
 
Центърът се изгражда със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е  5 472 207,04 лв. Той е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., която е на стойност 148 млн. лв. 
 
След приключването на проекта, Бургас ще разполага с нова модерна структура, която ще позволи през следващите години значително намаляване на заболеваемостта и леталитета в резултат на онкологични заболявания, каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по повод началото на изграждането на структурата. 
 
Ранната диагностика е свързана не само с по-добро здраве на хората, но и с намаляване на големите разходи, свързани със скъпоструващата терапия в напреднал стадий на заболяването. Спестените средства могат да се инвестират в разширяване на дейностите за профилактика на заболявания, поясни министър Атанасова.