Нов център за образна диагностика на онкологични заболявания ще отвори врати в Университетската болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив.

 

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


 

Общата стойност на проекта възлиза на 9 701 887, 69 лв.
 
Той се финансира и от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

NEWS_MORE_BOX

 

Основната цел, залегнала в проектното предложение, е подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Свети Георги“ чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.

 

Към момента по проекта е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: 64-срезов компютърeн томограф, дигитална ехографска система, апаратура за магнитно-резонансната томография, дигитална мамографска система, конвеционален дигитален графично-скопичен апарат, ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп), дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, както и два реанимобила.

 

По думите на директора на лечебното заведение проф. д-р Карен Джамбазов с изпълнението на проекта пловдивската болница ще се утвърди като най-големият притегателен център за лечение на онкоболни пациенти в Южна България в рамките на следващата година.