Започва изграждането на лъчелечебен център във Враца. Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата му стойност е над 6 млн. лв.   

 
Целта на проекта е чрез внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания да се повиши качеството на медицинското обслужване на населението от областите Враца, Монтана и Видин. Центърът ще стане база за непрекъснато повишаване квалификацията на кадрите и специалистите и за обучение на студенти, стажанти, специализанти и докторанти. 
 
Проектът „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център“ (КОЦ), Враца, позволява в дългосрочен план центърът да се превърне във водещо лечебно заведение, осигуряващо високо качество на медицинското обслужване, ранната диагностика и лечението. Това е предпоставка и за утвърждаването му като лидер на пазара на онкологични здравни услуги в Северозападна България, каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по време на церемонията по Първа копка по проекта. 
 
След приключването на проекта Комплексният онкологичен център във Враца ще разполага с нова модерна структура, която в следващите години може да допринесе за намаляване на заболеваемостта и смъртността в резултат на онкологични заболявания, каза министър Десислава Атанасова.