До един месец Министерство на здравеопазването ще получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология, съобщи Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов по време на 51-та национална конференция по трансфузионна хематология в Народното събрание. Събитието се провежда по повод отбелязването на Световния ден на кръводарителя.

 

Средствата за информационната система се предоставят по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът вече е одобрен и предстои да се подпише договор за усвояването на парите.


 

Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници. В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители, което ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й.

 

В процес на разглеждане са още 3 проекта за изграждането на информационни системи в здравеопазването - на ТЕЛК, създаване на регистър за медицинските изделия и на интегрирана информационна система. Те ще бъдат оценени до 2-3 месеца, а очакваните средства за реализирането им са 11 млн. лв. От тях 10 млн. лв. ще се изразходват за изграждането на интегрираната информационна система, чрез която ще се осъществи свързването в едно на системите на НЗОК, Министерство на здравеопазването, болниците, лекарите в извънболничната помощ, фармацевтите и др.

 

Ще се създадат и електронен болничен лист и електронна рецепта.

 

Реализирането на проектите се предвижда да приключи до края на 2013 г.