Специалисти изготвиха национален документ за правилата на медицинската практика при рак на простатата - най-разпространеният и злокачествен вид рак при мъжете. Наръчникът предстои да се обсъди и приеме по време на третата годишна конференция МОРЕ 2012. 

 
Върху изготвянето на националния консенсус eкспертен борд от 28 хабилитирани специалисти от онкологични центрове в страната работи в продължение на година. Подобен борд се събира за първи път в историята на българската онкологична медицина, обхващайки всички специалности и браншови лекарски организации, занимаващи се с рак на простата - уролози, патолози, генетици, рентгенолози, нуклеарни медици, лъче- и химиотерапевти и др.
 
Конференцията включва и представянето на първото по рода си ръководство за диагноза и лечение на невроендокринните тумори, разработено на български език. То е дело на национален експертен борд от 14 специалисти и включва насоки и препоръки за медицинска практика при рядка и специфична категория злокачествени болести, които често се пропускат поради липса на квалификация или специални медицински технологии. Ръководството е пряко свързано с работата на новосъздадените два национални специализирани центъра за невроендокринни тумори, единият от които е в УМБАЛ “Св. Марина” във Варна.  
 
Форумът се провежда от 11 до 13 октомври в х-л Адмирал, Златни пясъци. Събитието е част от националната програма МОРЕ - Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти. Организира се по инициатива на Медицинския университет - Варна, Българското онкологично дружество и Университетската болница „Св. Марина” - Варна, които организират ежегодни национални конференции, посветени на проблеми на най-разпространените злокачествени тумори, тяхното диагностициране и лечение в България. 
 
В експертния борд фигурират имената на най-авторитетните български онколози. Председател на организационния комитет на МОРЕ 2012 е доц. д-р Димитър Калев, ръководител на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Комитет включва още проф. д-р Красимир Иванов, ректор на МУ – Варна; проф. д-р Анелия Клисарова, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна; доц. д-р Асен Дудов - председател на Българското онкологично дружество. 
 
Предишните две конференции бяха посветени на проблемите на белодробния рак и рака на дебелото и правото черво, и публикуваха първите по рода си национални ръководства за диагноза и лечение на тези най-чести злокачествени болести.