IX международен симпозиум за оценка на здравни технологии предстои в София. Събитието се фокусира върху редките болести и лекарствата сираци*.

 

Организира се от Института по редки болести, като тази година инициативата е подкрепена и от световната организация “Международна колаборация за редките болести и лекарствата сираци” (International Collaboration on Rare Diseases and Orphan Drugs).


 

Основна тема на симпозиума “Impact of EU HTA Regulation on Rare Diseases and Orphan Drugs” e приетият в края на 2021 г. Регламент на Европейския съюз 2021/2282 относно оценката на здравните технологии.

 

Събитието събира заедно всички заинтересовани страни – експерти от здравни власти, представители на академичната общност, Националния алианс на хората с редки болести и индустрия.

 

Международните лектори са експерти от Белгия, Великобритания, Испания, Италия, Полша и Холандия, като в рамките на симпозиума ще бъде обсъден регламента в два негови аспекта - непосредственото планиране на прилагането му на национално и европейско ниво, както и въздействието на този нормативен акт върху достъпа до иновативни терапии.

 

IX международен симпозиум за оценка на здравни технологии е част от инициативите на Институт по редки болести, подкрепящи постигането на основната му цел – подобряване на здравните грижи и живота на хората с редки болести.

 

„Лекарство сирак”* е лекарствен продукт, който е предназначен за диагностика, профилактика или лечение на животозастрашаващи болести или прогресивно протичащи хронични заболявания, които засягат не повече от 5 на 10 000 човека на територията на страната. 

 

Възможно е лекарството да е предназначено за диагностика, профилактика или лечение на животозастрашаващи болести и на сериозно увреждащи здравето хронични състояния (заболявания с висок дял на болестно-свързаната неработоспособност и инвалидност). 

 

Прилагат се доказателства, че продажбата на продукта не осигурява задоволителна възвръщаемост, която да оправдае необходимите инвестиции за научноизследователска и развойна дейност, без да има стимули за създателя на продукта. 

 

„Лекарство сирак” се нарича и когато няма задоволителен метод за диагностика, профилактика или лечение на съответното състояние, или ако има такъв метод, предложеният лекарствен продукт има значително повече предимства от него и полза за засегнатите от това състояние. Всяко лекарство сирак съдържа активна субстанция и е предназначено за определени редки заболявания. 

 

Референции: 

Лекарства сираци в България - http://raredis.org/pub/OD_Report_2012_BG.pdf