Девета национална конференция по онкологична фармация ще се проведе в хибриден формат в периода 29-31 октомври 2021 г. в  София. Симпозиумът е организиран от Българското сдружение по онкологична фармация (БСОФ). 

 

След регистрацията на делегатите през първия конгресен ден (петък) е предвидена обмяна на опит под формата на тематично обособени дискусии, изложба и различни демонстрации. 


 

Участниците ще се запознаят със създаване на SOP (Standard Operating Procedures), действия при аварии, транспорт на цитотоксични лекарствени продукти, фармацевтична грижа. 

 

В събота сутрин конференцията ще бъде открита от магистър фармацевт Цветанка Вълчанова, председател на БСОФ. 

 

След това е предвидена лекция относно централизираното приготвяне на лекарствени форми в България. Нея ще води проф. маг.-фармацевт Илко Гетов и други специалисти в областта. 

 

Pembrolizumab при лечението на онкологични заболявания” е следващата тема. Следващата тема се отнася за лечение при мултиплен миелом от маг.-фарм. Цветанка Вълчанова, ръководител Болнична аптека при Специализирана болница по активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ).

 

Д-р Александър Йорданов, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София, ще води лекция на тема “Нови хоризонти в лечението на хронична лимфоцитна левкемия”. Доц. д-р Желязко Арабаджиев ще представи “Съвременни подходи в лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб. Място на антиангиогенезната терапия”.

 

За нова терапевтична възможност за пациентите с рак на стомах и какви са доказаните ѝ предимства ще бъде една от темите през съботния конгресен ден. 

 

С нея ще се заеме маг.-фарм. Албена Чамурджиева, началник отдел „Фармация и медицински маркетинг“ във Военномедицинска академия. В този ден участниците ще могат да чуят още за иновациите в онкологията и хематологията и за следващо поколение таксан в лечението на метастатичен карцином на гърда, панкреас и бял дроб. 

 

Промени в лечението на острата миелоидна левкемия в последните години ще представи д-р Мартин Дончев, началник Отделение по Клинична хематология при НСБАЛХЗ. 

 

Системно лечение на простатен карцином, психосоциални проблеми при противотуморното лечение на деца с онкохематологични заболявания, модификация на Т-клетъчния имунен отговор, имуномодулация при мултиплен миелом са други проблеми, с които Българското сдружение по онкологична фармация ще запознае своите гости-участници.

 

В последния ден от конгреса ще се състои Общо събрание на БСОФ относно приемането на финансов отчет за 2019-2020 г. 

 

Избраната хибридна форма на провеждане на събитието дава възможност участието на лектори и делегати да бъде спрямо тяхното предпочитание - на място в конферентния център или дистанционно от друга точка чрез индивидуален код за достъп до живо излъчване на научната програма.

 

Конференцията ще бъде кредитирана като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към Българския фармацевтичен съюз (БФС) и от Националния съвет по качеството на Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ). 

 

Кредитни точки ще получат регистрираните участници, които са представили УИН от съответната съсловна организация, съгласно регламента на съответната организация.