Български гастроентеролози от клиниката в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ получиха специална награда на годишния конгрес на Европейската Крон и колит организация. Клиниката заема мястото си в листата на 7-те най-активни центрове в Европа за създаване на единна европейска платформа за регистрация, клинична оценка и изследване на пациенти с възпалителни чревни заболявания.


UR-CARE е международен регистър, събиращ данните на поциенти с възпалителни чревни заболявания, инициатива на Европейската Крон и колит организация. Дигиталната платформа се ръководи от управителен съвет от експерти по възпалителни чревни заболявания. Към този момент в UR-CARE са въведени данни на над 30 000 пациенти от цяла Европа, като 200 от тях са пациенти в ИСУЛ.


Регистърът е създаден с възможност за подробно проследяване на цялото лечение на един пациент, започвайки от образни, ендоскопски и лабораторни изследвания, през проведените видове терапия, използваните медикаменти, и ефектите им.Причината за включване на България в инициативата са д-р Христо Вълков и проф. д-р Пламен Пенчев. Д-р Вълков собственоръчно е въвел данните на пациентите, лекуващи се в ИСУЛ.


Д-р Вълков и проф. д-р Пенчев от години изтъкват необходимостта от създаването на национален регистър за пациенти с възпалителни чревни заболявания в България, където да се събират данни от всички центрове, специализиращи в такова лечение.


Д-р Иван Лютаков, лекар в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ активно се занимава с лечение на пациенти с възпалителни чревни заболявания. Той изтъква необходимостта на България да се включи в тази инициатива поради лесната възможност за достъп до най-съвременно методи за лечение в Европа. Д-р Лютаков споделя за случай, в който пациент, започнал лечението си в България, е бил прехвърлен в Льовен, където е един от двата най-добри центрове в Европа за лечение на възпалителни чревни заболявания. При постоянна връзка с лекуващите лекари от Белгия, след операцията пациентът се е върнал в България, за да продължи лечението си. 


По време на конгреса на Европейската Крон и колит организация, д-р Лютаков получава роля на оценител на подадените за участие във форума научни съобщения. Такова признание за пръв път се дава на представител на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.


В България има приблизително 4000 души, боледуващи от форма на възпалително чревно заболяване. Най-често срещаните такива заболявания са болест на Крон и улцерозен колит. Не е рядко да се появят усложнения при преболедуването и да се наложи хирургическа намеса. Д-р Георги Желев, хирург към центъра по гастроентерология в ИСУЛ, е един от най-опитните лекари в България при лечение на усложненията от възпалителни чревни заболявания. Той казва, че при пациентите с улцерозен колит се стига до оперативно лечение в около 10% от случаите, а при страдащите от болест на Крон – до 60%.


Навременното откриване на възпалителните чревни заболявания и започването на терапия би намалило вероятността да има усложнения. Затова д-р Вълков е един от най-големите поддръжници за включването на България в инициативата UR-CARE. В дисертацията си за усложненията от болест на Крон и улцерозен колит той е анализирал данните на стотици български пациенти.


Д-р Вълков казва „Когато се проследяват редовно, все по-малко от тези пациенти имат усложнения и стигат до хирургия“.