Здравните институции да предприемат действия за подобряване живота на хората с предсърдно мъждене в България, както и за намаляване на рисковете и разходите за инсулти, свързани със състоянието, настояват Асоциация „Сърце” и Националната пациентска организация. 

 
Комисия от шест пациентски организации създаде Глобална харта, която защитава правата на страдащите от предсърдно мъждене. Тя има за цел да подобри грижите, лечението и живота на засегнатите и съдържа препоръки към отговорните институции как може да се постигне това. 
 
Основните препоръки включват:
 
  • повишаване на информираността за предсърдното мъждене и ранното му диагностициране;

 

  • акцентиране върху профилактиката на инсултите, свързани с предсърдно мъждене;

 


  • навременен достъп до най-съвременните орални антикоагуланти, антиаритмични препарати и нови подходи, които допринасят за преодоляване на досегашните ограничения в лечението на състоянието. Липсата на антикоагуланти в терапията на предсърдното мъждене повишава значително риска от получаване на инсулт;

 

  • проследяване на пациентите и достатъчна продължителност на лечението;

 

  • създаване на национални регистри на пациентите с инсулти, свързани с предсърдното мъждене. 
 
Предсърдното мъждене е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм и засяга около 6 млн. души в Европа. Състоянието увеличава риска от получаване на инвалидизиращ инсулт. То е причина за около 15% от всички 15 млн. случая на инсулти по цял свят годишно.