Понятието „спонсорство на тютюн” не е ясно дефинирано в националното ни законодателство и това създава предпоставки за недоразумения, алармираха от сдружение „България без дим”. На специална среща представители на Световната здравна организация у нас, държавни институции и гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим обсъдиха темата и предложиха създаването на междуведомствена работна група по въпроси, свързани с контрола на тютюна в подкрепа на общественото здраве.


Оказва се, че България е подписала и се е ангажирала да приложи препоръките в Рамковата конвенция за контрол на тютюна, чл. 13 (РККТ) в подкрепа на общественото здраве, но това не се случва, посочи д-р Скендер Сила, представител за България на СЗО. Конвенцията нарежда пълна забрана на спонсорството от страна на тютюневи компании сред ефективните мерки за намаляване разпространението на тютюнопушенето.


Участниците в срещата се запознаха с различни примери на необезпокоявано спонсорство от тютюневи компании за благотворителни и неправителствени организации, въпреки че насоките към чл. 13 от Рамковата конвенция изрично изключват „социално отговорни” тютюневи бизнес практики с принос към други организации. „Публичното представяне на такава информация трябва да е забранено, освен за целите на корпоративни отчети или необходимата бизнес администрация, тъй като ефектът отново може да бъде промотиране на тютюневи продукти или употребата им“, припомни д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България.„Министерството на образованието и науката не приема нито спонсорство, нито реклама от тютюневи компани“, заяви и Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката. „Политиката ни е на твърда превенция на тютюнопушенето”, категорична беше тя и допълни, че Министерството ще си сътрудничи по превенцията на тютюнопушенето, както с отговорните институции, така и с неправителствения сектор.


Участниците в срещата обобщиха, че на практика в България спонсорството все още е разрешено, освен за радио и телевизионни предавания или събития и дейности, които имат трансгранично въздействие. Няма никакви ограничения за спонсорство на събития. И обещаха възможни последващи стъпки за подобряване на законодателството, регламентиране на точните отговорности на Министерство на здравеопазването и останалите институции за повишаване на гражданско разбиране, въз основа на задълбочена анализ на проблемите.